Η θεωρία των πολυγραμματισμών στην ανάδειξη του σεξιστικού λόγου στην εκπαιδευτική πράξη στη Β ΄ θμια εκπαίδευση

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΩΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Σιπητάνος Κωνσταντίνος+ Ιντζίδης Ευάγγελος, Οικονομάκου Μαριάνθη
 9. γλωσσικός σεξισμός, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, τράπεζα θεμάτων, κίνημα #me too
 10. ΑΔΕ 71
 11. 5
 12. 29
 13. 26
  • Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τον ρόλο των γλωσσικών επιλογών στην κατασκευή ταυτοτήτων και στην αναπαραγωγή στερεοτύπων, αλλά και να δείξει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών σε θέματα φύλου και σεξιστικού λόγου μέσα από τον δημοσιογραφικό λόγο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου. Εστιάζει στην αξία της σύνδεσης της σχολικής τάξης με την κοινωνική πραγματικότητα για την κινητοποίηση του μαθητή. Ταυτόχρονα γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα σε ό, τι ορίζουν τα Προγράμματα Σπουδών και μελετά αν αυτά εφαρμόζονται σήμερα που ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων είναι μια πραγματικότητα. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης με την αξιοποίηση δύο άρθρωναπό το διαδίκτυο με θέμα το κίνημα #Me too και την χρήση ερωτηματολογίων και φύλλων εργασίας. Η διδακτική παρέμβαση θα αποδείξει τη σημασία που έχουν οι γλωσσικές επιλογές στην ανάδειξη ενός νοήματος καθώς και ότι όσο πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών είναι το υλικό προς επεξεργασία τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει

  • This paper aims to highlight the role of linguistic choices in the construction of identities and the reproduction of stereotypes and at the same time to show how the Pedagogy of Multiliteracy on gender issues and sexist discourse can be exploited through journalistic discourse in the Modern Greek Language class during the first year of Senior High School.It focuses on the value of connecting the classroom to the social reality in order to mobilize and animate the student.In the meanwhile ,it makes a connection between what the curricula define and studies whether they are applied today when the institution of the Subject Database is a reality.
   The conclusions are drawn from the implementation of a teaching intervention using 2
   articles, questionnaires and worksheets.The teaching intervention is to prove that the closer the material to be processed is to the children’s interests ,the greater the interest for them.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.