Η Αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής στη Διδασκαλία των Αφηγηματικών Τρόπων σε μαθητές Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. Δημιουργική γραφή, αφηγηματικοί τρόποι, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
 9. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ65
 10. 1
 11. 38
 12. 6
  • Η Δημιουργική Γραφή έχει, πλέον, ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η αξιοποίηση των εργαλείων της δημιουργικής γραφής από πλευράς εκπαιδευτικών στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν ένα σημαντικό μέρος του θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος, αυτού που σχετίζεται με τους αφηγηματικούς τρόπους. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ως σημείο εκκίνησης μία σύντομη ιστορική αναδρομή γύρω από την έννοια της δημιουργικής γραφής, θα αναζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο και έπειτα ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται στοιχεία θεωρίας των αφηγηματικών τρόπων στα σχολικά εγχειρίδια διδασκαλίας. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου, θα εξεταστεί πώς μπορεί η δημιουργική γραφή να ενταχθεί στοχευμένα στη σχολική διδασκαλία μακριά από «επικίνδυνες» αοριστίες. Για τον συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιούνται τρία διηγήματα από κάθε τάξη του Γυμνασίου προερχόμενα από τα αντίστοιχα  σχολικά βιβλία. Τα διηγήματα δίνουν την αφορμή για να προταθούν περαιτέρω δημιουργικές δραστηριότητες που -πέρα από τα υπόλοιπα οφέλη που θα μπορεί να αποκομίσει η σχολική τάξη από αυτές- θα είναι σε θέση να καταστήσουν σαφή τη λειτουργία των αφηγηματικών τρόπων με τρόπο παιγνιώδη που δεν βασίζεται σε μία στείρα αναπαραγωγή της θεωρίας. Τελευταίος σταθμός, στο δημιουργικό πια μέρος της εργασίας, είναι η συγγραφή τριών διηγημάτων, που απευθύνονται σε έφηβους οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα αυτών που φοιτούν στο Γυμνάσιο. Στη σύνταξη αυτών των διηγημάτων επιχειρείται η αξιοποίηση των αφηγηματικών τρόπων με τρόπο που να είναι ξεκάθαρος  στους μικρούς αναγνώστες.

  • Creative Writing has now been integrated into the curricula for the teaching of Modern Greek Literature texts in secondary education. In this thesis, it is researched the use of the Creative Writing toolsby the teachers in the course of Modern Greek Literature in secondary education in order to help students master an important part of the theoretical framework of the course, that related to narrative modes. Starting, therefore, with a brief historical review of the concept of creative writing, we will be led to current developments in this field in order to proceed to an examination of the way in which the elements of narrative modes theory are approached in textbooks. Focusing on the course Texts of Modern Greek Literature in secondary education, we will examine how creative writing can be purposefully integrated into school teaching away from 'dangerous' vague definitions. For this purpose, three short stories from each grade of secondary school, taken from their respective textbooks, will be used. The short stories provide an opportunity to propose creative activities that - in addition to the other benefits the class can derive from them - can make clear the function of narrative modes in a way that is not based on a sterile reproduction of theory. The final step in the creative part of the project is the writing of three short stories, which will be addressed to teenage readers who belong to the age group of those attending high school. The preparation of these short stories is attempted to utilize the narrative modes in a way that is clear to young readers.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές