ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ/ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ

THE BUILDING OF THE KAPODISTRIAN ORPHANAGE / FORMER PRISON IN AEGINA. PAST AND PRESENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
 8. ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 9. ΜΝΗΜΗ - ΧΩΡΟΣ -ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ/ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
 11. 30
 12. 6
  • Η εργασία αυτή αναφέρεται στο κτίριο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου / Πρώην Φυλακών στην Αίγινα και εξετάζει δύο κύρια ερωτήματα. Το πρώτο είναι ποιές μνήμες του κτιρίου επιβιώνουν ή κυριαρχούν. Ένα δεύτερο ερώτημα είναιμπώς η επιλογή της επανάχρησης του χώρου ως Διαχρονικό Μουσείο θα επηρεάσει την διαμόρφωση της ιστορικής κρίσης των σύγχρονων κατοίκων του νησιού.

  • This work refers to the building of the Kapodistrian Orphanage/ Former Prison in Aegina and poses two main questions. The first question that the paper examines is which memories of the building survive or are predominant. A second question is how the choice of reusing the site as a Timeless Museum will affect the shaping of the historical judgement of the contemporary inhabitants of the island.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές