Ο Αγώνας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στη ζωγραφική. Πρόταση για ψηφιακή ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΛΙΑΤΣΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΚΑΤΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΡΩ
 8. Μπιλάλης, Δημήτρης, Παληκίδης Άγγελος
 9. ψηφιακή ξενάγηση, ψηφιακό μουσείο, Δημόσια Ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Οπτικοποίηση, αφηγηματολογία
 10. ΔΙΣ 61
 11. 72
 12. 47
 13. Περιέχει εικόνες
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για ψηφιακή ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου. Η ψηφιακή ξενάγηση βασίζεται σε έργα που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση και ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Θα παρουσιαστεί το σκεπτικό και ο τρόπος που δομήθηκε η ξενάγηση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση εξετάζει τα μουσεία στην ψηφιακή εποχή, τη Δημόσια Ιστορία και τη σχέση της με τα μουσεία καθώς και τη σχέση της Ιστορίας με τη Μνήμη και την Τέχνη. Τέλος, παρουσιάζεται η συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης με έργα που αφορούν την Επανάσταση του 1821 καθώς και κάποιοι εμβληματικοί ζωγράφοι που καταπιάστηκαν με την Ελληνική Επανάσταση.

  • This project constitutes a suggestion of a digital tour of the National Gallery – Alexandros Soutsos Museum, Nafplion Annex. The digital tour is based on exhibits about the Greek Revolution that belong to the National Gallery Collections. The philosophy and structure behind the tour will be presented. The bibliographical review examines the Museums in the digital era, Public History along with its connection with the museums, as well as the connection between History, Memory and Art. Finally, the National Gallery collection of the Greek Revolution as well as emblematic artists who worked on the Greek Revolution theme will be presented.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές