Η ελληνική αρθρογραφία κατά την περίοδο του ελληνικού «MeToo» (2020-2022): Συγκριτική ανάλυση των διαπροσωπικών επιλογών των αρθρογράφων ως προς την αξιολογική τροπικότητα, σχολιασμός κατασκευής κοινωνικής πραγματικότητας μέσω γλωσσικών επιλογών και διδακτική αξιοποίηση βάσει του μοντέλου των Πολυγραμματισμών.

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. #MeToo, ελληνική αρθρογραφία, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διαπροσωπικά στοιχεία, αξιολογική τροπικότητα, κοινωνική πραγματικότητα, διδακτική πρόταση, Πολυγραμματισμοί
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) / ΑΔΕΔΕ
 10. 1
 11. 25
 12. 26
   1. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το ζήτημα του κινήματος #MeToo, ως προς τις εγχώριες περιπτώσεις, από την ελληνική αρθρογραφία, αξιοποιώντας την Κριτική Ανάλυση Λόγου κι εξετάζοντας τα άρθρα ως προς τις διαπροσωπικές επιλογές των αρθρογράφων και, συγκεκριμένα, ως προς την αξιολογική τροπικότητα, δηλαδή τα επίπεδα εμπλοκής του κειμενικού παραγωγού στο εκφώνημα, μέσω της χρήσης επιθέτων, επιρρηματικών προσδιορισμών και συναισθηματικού λεξιλογίου. Ακολούθως, η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει και να αναλύσει την κοινωνική πραγματικότητα η οποία οικοδομείται βάσει των διαπροσωπικών επιλογών των αρθρογράφων, καθώς και να πραγματοποιήσει μια διδακτική πρόταση για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας αποσπάσματα από τα επιλεχθέντα άρθρα προς ανάλυση, βασισμένη στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών, με σκοπό την κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές