Διασκευή ποιητικού λόγου σε σεναριακό. Μελέτη περίπτωσης το ποίημα "Μαραμπού" του Νίκου Καββαδία.

Poetry adaptation into script. Case study the poem "Marabou" by Nikos Kavadias. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΒΙΡΑ ΜΟΥΣΜΟΥΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Παναγιώτης Ιωσηφέλης
 8. Λογοτεχνία, ποίηση, κινηματογράφος, διασκευή, σενάριο, Νίκος Καββαδίας, Μαραμπού
 9. ΔΓΡ61-Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Γραφή
 10. 59
 11. 15
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός η παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με τη λογοτεχνία, την ποίηση, τον κινηματογράφο και τη διασκευή λογοτεχνικών έργων, αφετέρου η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ποιητικού έργου του Νίκου Καββαδία και πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασκευή του ποιήματος Μαραμπού σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους.

   Στο δημιουργικό μέρος, παρουσιάζεται το σενάριο ταινίας μικρού μήκους, Διπλή Προδοσία, που βασίζεται στο Μαραμπού, ένα εμβληματικό ποίημα του Καββαδία που εκτός από την ταύτιση του ονόματος αυτού με το πρόσωπό του, συγκεντρώνει τα δομικά στοιχεία του κινηματογραφικού είδους και αποδεικνύει πως είναι εφικτή η μεταφορά της ποίησης σε οπτικοακουστικό έργο.

  • The purpose of this thesis on one hand, is to present the theoretical approaches regarding literature, poetry, cinema and the adaptation of literary works, on the other hand, to highlight the particular characteristics of the poetic work of Nikos Kavadias and how these can be utilized for the adaptation of the poem Marabou into a short film script.

   In the creative part, the short film script, Double Betrayal, is presented, which is based on Marabou, an emblematic poem by Kavadias that not only identifies this name with his persona, but also brings together the structural elements of the cinematic genre and proves that it is possible to transfer poetry into an audiovisual work.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.