Διδώ Σωτηρίου: Στο εργαστήριο της δημιουργού (θέματα και τρόποι)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 31 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΑΡΑΒΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ , ΕΛΕΝΗ
 9. Διδώ Σωτηρίου | βίωμα | Λογοτεχνία | Ιστορία | Φεμινισμός | Αριστερά
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 11. 32
 12. 1
  • Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έχει ως αντικείμενο μελέτης το συγγραφικό έργο της Διδώς Σωτηρίου, τους θεματικούς άξονες του έργου της και τα ιδεολογικά και τεχνοτροπικά γνωρίσματα που το χαρακτηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η εργογραφία της, το συγγραφικό της ύφος και οι δύο θεματικές φάσεις στις οποίες εντάσσεται το συγγραφικό  της έργο. Εν συνεχεία θα μας απασχολήσει ο ρόλος που έπαιξε η καταγραφή του βιώματος στη γραφή της και εξετάζεται η επιρροή που άσκησαν στο έργο της ο φεμινισμός και η αριστερή ιδεολογία, σε συνδυασμό με τα μέσα που χρησιμοποίησε δημιουργώντας μυθιστορήματα, τα οποία την τοποθετούν σήμερα στις πιο σημαντικές Ελληνίδες πεζογράφους του 20ου αιώνα.

  • The present dissertation, in the framework of the Postgraduate Program in Creative Writing of the Hellenic Open University and the University of Western Macedonia, focuses on the study of the literary work of Dido Sotiriou, the ideology and aesthetics of her work, and the investigation of narrative, its style, techniques and forms.

   Specifically, we present her published writings (both fiction and non-fiction). Furthermore, we examine the characteristic features of her writing style and, finally, we present the two thematic circles of her literary oeuvre. 

   We study also the role the experiential fictional recording played in her writings and the influence of feminism and left-wing ideology in her work, in combination with the means she used to create novels, which today place her among the most important Greek writers of the 20th century. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές