ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ''ΜΗΔΕΙΑ'' ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Psychoanalytic readings of Euripides’ tragedy Medea (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΕΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 20 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. Παπαχριστόπουλος, Νικόλαος
 8. Αλεξίου, Βασίλης | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Ευριπίδης | Μήδεια | Τραγωδία | Ψυχανάλυση
 10. Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ 50
 11. 10
 12. 15
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εστιασμός στις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις της τραγωδίας Μήδεια του Ευρυπίδη, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες αναγνώσεις και ερμηνείες στις πράξεις, την προσωπικότητα και τα ψυχικά δυναμικά της κεντρικής ηρωίδας του έργου, όσο και τις διαφορετικές προοπτικές στην κριτική ανάλυση της ίδιας της τραγωδίας ως είδους πολιτισμικής δημιουργίας.

   Ο χώρος του θεάτρου και της λογοτεχνίας βρίθει ηρώων και ηρωίδων, που έρχονται αντιμέτωποι αιώνες τώρα με τον κοινωνικό τους ρόλο, αυτών που καλούνται να ακολουθήσουν ή να διαπραγματευτούν. Η Μήδεια της ευρυπίδειας τραγωδίας, θα μελετηθεί υπό το πρίσμα της ψυχαναλυτικής οπτικής που θα επικεντρωθεί στην αποτίμηση της πορείας διαμόρφωσης της προσωπικότητάς της και της συμπεριφοράς της μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό και κοινωνικοπολισμικό πλαίσιο. Εκ πρώτης, μπορούμε να σταθούμε στο γυναικείο φύλο της ηρωίδας, στην ιδιότητά της ως μητέρας, συζύγου, αλλά και μιας κοινωνικά απομονωμένης γυναίκας, μιας ξένης.  Περαιτέρω καλούμαστε να σκεφτούμε πάνω στον ανθρωποκτόνο θυμό της που φτάνει στην παιδοκτονία, το έγκλημα που διέπραξε ερχόμενη σε απόλυτη αντιδιαστολή με τη κυρίαρχη εξιδανικευτική θεώρηση του μητρικού ρόλου. Η Μήδεια μας θέτει ερωτήματα για κοινωνικούς θεσμούς όπως ο γάμος, η οικογένεια , η εξουσία και ρομαντικά ιδεώδη όπως ο έρωτας και η ιερή πρόσληψη της μητρότητας, αλλά και για τη συνειδητή επιλογή της λύσης του θανάτου. Η διερεύνηση των κοινωνικών αυτών ζητημάτων κρίνεται αναγκαία από τη σκοπιά της επίδρασης που αυτά ασκούν στην δόμηση του ψυχισμού ενός ατόμου και ειδικά μιας γυναίκας, καθώς και των ψυχικών διεργασιών που τελικά μπορούν να μεταστρέψουν τη ζωή σε θάνατο.

   Το στήριγμά μας σε αυτή τη διαδρομή θα είναι τόσο το ίδιο το έργο και ο δημιουργός αυτού, η εποχή του 5ου αιώνα π.Χ. στην αρχαία Αθήνα, η έννοια και ο σκοπός της τραγωδίας, όσο και η συμβολή των επιστημών ευρύτερα και της ψυχαναλυτικής σκέψης ειδικότερα. Η Ψυχανάλυση θα μας δανείσει τα εννοιολογικά της εργαλεία που θα μας επιτρέψουν την προσέγγιση της ψυχικών δυναμικών  της Μήδειας που οδηγούν τις πράξεις και τα λόγια της. Παράλληλα, με τη βοήθεια των σύγχρονων θεωρήσεων της ψυχολογικής επίδρασης που έχει το θέαμα στο άτομο και στην κοινωνία, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τη δυναμική της τραγωδίας, σαν καθρέπτη που αντανακλά τις πιο υπόγειες και πιο κρυφές πτυχές της ανθρώπινης οντότητας.

  • The purpose of this study is to focus on the psychoanalytic approaches of the tragedy “Medea” by Euripides, highlighting the new readings and interpretations of the actions, personality and psychosynthesis of the play’s central character, as well as the different perspectives in the critical analysis of the tragedy itself, as a cultural heritage.

   The field of theatre and literature is full of protagonists, who have been tackled for centuries with the social role which they are called upon to follow.  Medea of Eurypides’ tragedy, will be studied from a psychoanalytic perspective, focusing on the overall course of her personality formation, within a specific space and time frame, under certain social conditions. Initially, we may consider the feminine gender of the heroine, in her roles as a mother and wife and in the case of infanticide -that is the crime she committed against her maternal role- giving way to criticism of social institutions such as marriage, love and motherhood, but also of issues such as death as a chosen solution. The study of these social issues is considered necessary due to their effect on the psychosynthesis of a person and specifically of a woman, as well as of the mental processes that can ultimately turn life into death.

   Our course will be grounded on the play and its creator, the 5th century B.C. in ancient Athens, the meaning and purpose of this tragedy, as well as the contribution of social sciences in general and of psychoanalysis more specifically. Psychoanalysis will offer the right psychoanalytic terms that lead to an in-depth approach of Medea’s psychosynthesis, in order to better understand and interpret her actions, highlighting the alternative dimensions that appear for the study of the overall existence, understanding the human psyche.  At the same time, based on the current theories about the psychological effect of spectacle to people and society, we will attempt to study the dynamic of tragedy, as a mirror reflecting the most secret and well-hidden aspects of human being.  

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές