Ο Ισπανικός εμφύλιος ως κινηματογράφος. Μνήμη, λήθη και τραύμα σε δύο μελέτες περίπτωσης

The Spanish Civil War as Cinema. Memory, Forgetting and Trauma in two case studies. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΣΙΩΤΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. Κάουα, Αβραάμ
 8. Ιωάννης Κουμπουρλής, | Έλλη Λεμονίδου
 9. Κινηματογράφος, αναπαράσταση, εμφύλιος, μνήμη, τράυμα, ξένος κινηματογράφος
 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ ΔΙΣ 62
 11. 1
 12. 1
 13. 1
  • Στην εργασία αυτή επιλέχτηκε το πεδίο της κινηματογραφίας για να εξεταστούν μέσα από δύο μελέτες περίπτωσης η μνήμη, η λήθη και το τραύμα του ισπανικού εμφυλίου. Η επιλογή του κινηματογράφου ως διάμεσο μέσο έγινε στα πλαίσια της συγκαταλογής του ως σημαντικό πεδίο έρευνας της Δημόσιας Ιστορίας. Απαριθμώντας τους πάμπολους λόγους που θεωρείται ως τέτοιο είναι η συμβολή του στην διαμόρφωση της μνήμης είτε ατομικής και συλλογικής είτε πολιτισμικής όπως επίσης στην δυνατότητα του να φωτίσει κρυμμένες πτυχές της ιστοριογραφίας με τις αντι-ιστορίες που επιλέγει να φέρει στην επιφάνεια. Έτσι η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά από το ιστορικό πλαίσιο του ισπανικού εμφυλίου όπου εξηγούνται τα αίτια και οι δυναμικές του, γίνεται μια εξέταση της σχέσης του κινηματογράφου με την ιστορία καθώς και μια σύντομη αναφορά στην ισπανική κινηματογραφία. Στο δεύτερο ουσιαστικά μέρος της εργασίας μελετώνται και αναλύονται οι δύο ταινίες που επιλέχτηκαν  ως παραδείγματα περίπτωσης. Οι ταινίες που επιλέχτηκαν είναι το Γη και Ελευθερία του Κεν Λόουτς (1995) και  ο Λαβύρινθος του Πάνα του Γκιγέρμο ντελ Τόρο (2006). Αναλύονται με βάση την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και σε συνάρτηση πάντα ή υπό το πρίσμα της μνήμης, της λήθης και του τραύματος.

  • In this work, the field of cinematography was chosen to examine memory, oblivion and the trauma of the Spanish Civil War through two case studies. The choice of cinema as an intermediary medium was made in the context of its inclusion as an important field of research in Public History. Enumerating the many reasons he is considered as such is his contribution to the formation of individual and collective or cultural memory as well as his ability to illuminate hidden aspects of historiography with the counter-histories he chooses to bring to the surface. The work is divided in two parts. In the first one, after the historical context of the Spanish Civil War where its causes and dynamics are explained, an examination of the relationship of cinema with history is made as well as a brief reference to Spanish cinematography. In the second substantial part of the paper, the two films chosen as case examples are studied and analyzed. The films chosen are Ken Loach's Land and Liberty (1995) and Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth (2006). Analyzed on the basis of qualitative content analysis and always in function or in the light of memory, forgetting and trauma.


 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές