Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Διδακτική πρόταση με βάση το μοντέλο των Πολυγραμματισμών

The development of the Greek llanguage and the teaching of Ancient Greek in junior high school. Teaching proposals based on the model of Multiliteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΡΟΥΒΙΜ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Ευγενία Μαγουλά
 8. Γλωσσική αλλαγή, Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Γραμματισμός, μοντέλο των Πολυγραμματισμών, μύθοι του Αισώπου
 9. ΑΔΕ 52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
 10. 2
 11. 56
 12. 3
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και η διδασκαλία της από το πρωτότυπο στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη μακρόχρονη ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, με έμφαση στην πορεία εξέλιξής της στο διάβα των αιώνων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ιστορία της διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο ελληνικό σχολείο από τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας ως τη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, παρατίθενται κάποιες σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες τίθεται υπό αμφισβήτηση η χρησιμότητα της διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αποτυπώνονται τα κύρια σημεία τόσο του παλιού Αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και του νέου Προγράμματος σπουδών, αναφορικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Κατόπιν, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έννοια του όρου Γραμματισμός και παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο των Πολυγραμματισμών και τις επιμέρους φάσεις του. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση κάποιων αισωπικών μύθων στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από το πρωτότυπο στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου.  Κύριος στόχος του συγκεκριμένου διδακτικού σχεδίου είναι η εξοικείωση των παιδιών με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους. Ολοκληρώνοντας, στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πραγμάτευση των προαναφερόμενων θεμάτων.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές