ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ: ΠΟΙΚΙΛΙΑ, ΛΑΘΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 2023
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. μορφολογικά λάθη, ποικιλία, επιθήματα, σχηματισμός εθνικών ονομάτων, διδακτικές προτάσεις
 9. ΑΔΕ60
 10. 25
 11. 1
  • Ο σχηματισμός των εθνικών και η ποικιλία που συναντούμε κατά τη διαδικασία παραγωγής τους αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα της εργασίας αυτής. Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν τα λάθη κατά τον σχηματισμό των εθνικών ονομάτων τα οποία παρατήρησα σε γραπτά μαθητών μου, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να μελετήσω βαθύτερα το θέμα και τις ιδιαίτερες πτυχές του. Οι ποικίλες καταλήξεις και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις σχηματισμού αναδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον που βρίσκει κάποιος κατά τη μελέτη της σχετικής θεωρίας μέσα από τις γραμματικές και το σχετικό υλικό. Αναφορά γίνεται και στο ίδιο το γλωσσικό λάθος και πώς αυτό αντιμετωπιζόταν μέσα από την οπτική ποικίλων θεωριών και της ίδιας της παιδαγωγικής επιστήμης. Παράλληλα παρουσιάζεται και η θέση της γλωσσολογίας απέναντι στο γλωσσικό λάθος με συνέπεια να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά με τις παραπάνω θεωρίες. Από την άλλη τα λάθη των αλλόγλωσσων μαθητών δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να προσεγγίσει το θέμα από μια διαφορετική σκοπιά. Πρόκληση αποτελούν για τον σημερινό εκπαιδευτικό η διαχείριση του γλωσσικού λάθους κατά την εκπαιδευτική πραγματικότητα και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική για τον κάθε μαθητή και να ξεπεραστούν τα γνωστικά εμπόδια. Σε επόμενο σημείο αναλύονται λάθη μαθητών μέσα από μαθητικά γραπτά σχετικά με τον σχηματισμό των εθνικών ονομάτων σύμφωνα με την αντίστοιχη θεωρία που τα συνοδεύει και γενικότερες παρατηρήσεις που αξίζει να επισημανθούν, καθώς και διδακτικές προτάσεις που αναδεικνύουν τον ποικίλο χαρακτήρα τους. Βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ευκαιρία που δίνεται καθημερινά στους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο να εστιάζουν στην διόρθωση των ποικίλων λαθών των μαθητών τους, αλλά και να τα χρησιμοποιούν με σκοπό τον αναστοχασμό πάνω στη λειτουργία της ίδιας της γλώσσας και των άπειρων δυνατοτήτων της.

  • The variations in the formation of ethnic nouns is the focus of this thesis. The linguistic error and how it addressed from the standpoint of different theories is also discussed. I analyze errors in students’ writings and I suggest the analysis and utilization of ethnic nouns be done with styding all the special cases by teachers so that students will be able to comprehend their multiple aspects.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές