Το ρεμπέτικο στη Θεσσαλονίκη μέσα από τη ματιά των λογοτεχνών της, κατά το β’ μισό του 20ού αιώνα.

Rebetiko in Thessaloniki through the lens of the literati of the city, during the second half of 20th century (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΟΡΔΑΤΖΗ-ΠΡΑΣΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΤΣΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Θεσσαλονίκη, ρεμπέτικο, λογοτέχνες, Χριστιανόπουλος, Τσιτσάνης
 10. ΔΙΣΔΕ
 11. 185
 12. 11
  • Συχνά στη Θεσσαλονίκη, το ρεμπέτικο νοείται ως ταυτοτικό κομμάτι του πολιτισμού της. Άλλωστε, το ιστορικό αυτό ρεπερτόριο είναι σήμερα κομμάτι της ζωντανής μουσικής της πόλης στα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Οι πηγές φανερώνουν ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κόσμος των λογοτεχνών της πόλης, όσον αφορά τη σύνδεσή της με το ρεμπέτικο. Ειδικά ο Ντίνος Χριστιανόπουλος αποτέλεσε ένα πρόσωπο-κλειδί, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πρόσληψη του ρεμπέτικου από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τόσο όσον αφορά την κοινότητα των μουσικών, όσο και το μουσικόφιλο κοινό. Η εργασία παρουσιάζει συνοπτικά τις ιστορικές τομές που διαμόρφωσαν τη Θεσσαλονίκη μέσα στο χρόνο, από τα τέλη του 19ου αιώνα, που βρίσκεται ακόμη υπό οθωμανική κυριαρχία, μέχρι και τα τέλη του 20ού. Επιπλέον, εξετάζει τις εξελίξεις στην πόλη γύρω από τα μουσικά ζητήματα, και θέτει στο επίκεντρο την ιστορική διαδρομή του ρεμπέτικου, τη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη και τον ρόλο των λογοτεχνών της, με σημείο αναφοράς τον Χριστιανόπουλο. Αναλύονται οι δράσεις του, οι οποίες έπαιξαν καίριο ρόλο στην επιλεκτική αναγνώριση του είδους από τον κόσμο της διανόησης της πόλης, κάτι που οδήγησε τελικά και στη σύνδεσή της με αυτό. Μία σχέση με ιδιαίτερη δυναμική σήμερα.
  • Often in Thessaloniki, rebetiko is regarded as part of its cultural identity. Besides, this historical repertoire is still part of the city’s live music, in night clubs. In terms of the city’s connections with rebetiko, sources reveal that it was the world of the literati that played an important role. Specifically, it was Dinos Christianopoulos that became a key-figure, playing a catalytic role in how the people of Thessaloniki acculturated rebetiko, both as regards the community of the musicians and the audience. This thesis summarizes the key historical facts that shaped Thessaloniki over time, from the late 19th century, when the city was still under Ottoman rule, until the end of the 20th century. In addition, it examines the musical developments in the city, and it brings at the forefront the historical route of rebetiko, its relation with Thessaloniki and the role of the literati, having the case of Christianopoulos at the epicenter. His actions, which played crucial role in the selective recognition of the rebetiko style by the intellectuals of the city, are analyzed. Something that, ultimately, lead to Thessaloniki’s connection with it; today being a dynamic and popular relation.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές