Η κατάκτηση της ορθογραφίας της μορφολογίας του ρήματος της Νέας Ελληνικής από παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης

The acquisition of spelling of the modern Greek verb morphology by children of typical and non-typical development (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 8. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. Ορθογραφική ικανότητα, επιδόσεις, καταληκτική ορθογραφία, ρήματα, μοντέλο Πολυγραμματισμών
 10. ΑΔΕ 60
 11. 50
 12. 28
  • Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην πρόσκτηση και την ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών, η οποία είναι μια διαδικασία εξελικτική, επίπονη και χρονοβόρα. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια γνωσιακή ικανότητα η οποία δεν είναι έμφυτη στα παιδιά αλλά αναπτύσσεται σταδιακά με την εμπλοκή ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων όπως είναι η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η γραμματική και η σημασιολογική γνώση. Δεδομένου μάλιστα πως η ελληνική γλώσσα στον τομέα της ορθογραφίας είναι φωνολογικά ημιδιαφανής, δημιουργούνται πολλές συγχύσεις και δυσκολίες στους μαθητές για την ορθή αποτύπωση των λέξεων. Εντούτοις, είναι κοινά αποδεκτό πως όλοι οι μαθητές, με ή χωρίς ελλείμματα στον τομέα αυτόν, σε βάθος χρόνου μπορούν να βελτιώσουν τις ορθογραφικές τους επιδόσεις, αρκεί να προσπαθήσουν με επιμέλεια και υπομονή να αφομοιώσουν τους γραμματικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία θέτει στόχο τη βελτίωση της ορθογραφικής επίδοσης των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, με προβλήματα δυσορθογραφίας αλλά και χωρίς αυτά, εστιάζοντας κυρίως στην καταληκτική ορθογραφία των ρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται προς εφαρμογή δύο διδακτικές προτάσεις οι οποίες βασίζονται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών και εστιάζουν στην εκμάθηση της ορθογραφίας των ρηματικών επιθημάτων -μαι, -με, -σαι, -σε, -ται, -τε, -ησα και -ισα.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.