Τρίτο φεμινιστικό κίνημα στα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά: Ανάλυση και διδακτική παρέμβαση.

Third wave of Feminism in Evgenios Triviza's fairy tales: Analysis and educational intervention (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Στελλάκης, Νεκτάριος+Σιπητάνος, Κωνσταντίνος+Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. Λογοτεχνία, παραμύθια, φεμινισμός, γραμματισμός, κριτική ανάλυση λόγου, ταυτότητες
 10. ΑΔΕ71
 11. 40
 12. 3
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η παρουσία έμφυλων στερεοτύπων στην παιδική λογοτεχνία και η προσπάθεια που γίνεται από την σύγχρονη παιδική λογοτεχνία να καταρρίψει αυτά τα έμφυλα στερεότυπα, αξιολογώντας παράλληλα το πώς το Τρίτο κύμα φεμινισμού επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η παιδική λογοτεχνία του σήμερα τα ευαίσθητα αυτά κοινωνικά ζητήματα των έμφυλων διακρίσεων και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο στην καταπολεμήσει των στερεοτύπων αυτών. Σαφέστερα αναλύοντας αποσπάσματα και εικόνες από ένα σύγχρονο παιδικό παραμύθι μέσω της αξιοποίησης της Κριτικής Γλωσσικής Ανάλυσης και της Κοινωνικής Σημειωτικής Προσέγγισης αναμένεται να αναδειχτεί το πώς οι γλωσσικές και μη επιλογές μπορούν να παράγουν μηνύματα και να αναπαράγουν στερεότυπα και ιδεολογίες. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση αξιοποιούνται προκειμένου να σχεδιαστεί μία διδακτική παρέμβαση με τη βασισμένη στην γραμματικής των Πολυγραμματισμών  η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης από τους μαθητές ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται κριτικά τη πληθώρα μηνυμάτων και νοημάτων που δέχονται μέσω των κειμένων και των εικόνων που καταλύουν την καθημερινότητα τους.

  • This paper examines the presence of gender stereotypes in children's literature and the attempt made by contemporary children's literature to confute this kind of stereotypes. At the same time, it evaluates how the Third Wave of Feminism has affected the way in which children's literature address these delicate social issues of gender discrimination as well as the contribution of school in combating gender stereotypes. More specifically, by analysing quotes and images from a contemporary fairytale through the use of Critical Discourse Analysis and Social Semantic Approach it is expected to highlight how linguistic and non-linguistic traits could convey messages and reproduce stereotypes and ideologies. The data derived from the analysis are used in order to design an educational intervention based on the Grammar of Μultiliteracies, which aims to foster the critical thinking of students, thus they could manage the multitude of messages and meanings they receive through texts and images of everyday life.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές