Σχεδιασμός προγράμματος για την ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού μέσω της διαγλωσσικής μεθόδου CLIL για μαθητές της Γ' τάξης μειονοτικού γυμνασίου

Curriculum design for enhancing critical literacy with the interlingual CLIL method for the students in the 3rd Grade of Minority Mid-school (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Στελλάκης, Νεκτάριος
 8. Στελλάκης, Νεκτάριος+Σιπητάνος, Κωνσταντίνος+Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. Διαγλωσσικότητα, Κριτικός Γραμματισμός, CLIL, Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος, Διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2, Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης
 10. "Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση" / ΑΔΕ70+"Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα" / ΑΔΕ71
 11. 4
 12. 31
 13. 50
  • Αυτή η εργασία παρουσιάζει έναν διαφοροποιημένο σχεδιασμό προγράμματος για τη διδασκαλία της δεύτερης ενότητας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας “Γλώσσα- γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου” για τη Γ’ τάξη του Μειονοτικού Γυμνασίου στη Θράκη. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αξιοποιηθεί από τους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στους τουρκόφωνους μαθητές του Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης. Η διδασκαλική αυτή πρόταση βασίστηκε για τον σχεδιασμό και την οργάνωσή της στις παιδαγωγικές αρχές του κριτικού γραμματισμού και τις διαγλωσσικότητας. Μέσα από δραστηριότητες που αξιοποιούν πολυτροπικά κι αυθεντικά κείμενα, οι μαθητές αλληλεπιδρούν διαγλωσσικά και διαπολιτισμικά, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό τους προφίλ και βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους στη γλώσσα-στόχο. Αφενός, οι εφαρμογές της παιδαγωγικής προσέγγισης του κριτικού γραμματισμού έχουν στόχο να τονώσουν την κριτική ικανότητα των μαθητών της μειονότητας, φέρνοντάς τους σε επαφή με ζητήματα που απασχολούν την τοπική κι ευρύτερη κοινωνία κι αφετέρου, οι εφαρμογές της παιδαγωγικής προσέγγισης της διαγλωσσικότητας αποσκοπούν στην καλλιέργεια της διαγλωσσικής ενημερότητας των μαθητών και στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η γεφύρωση των δυο προγραμμάτων σπουδών του μειονοτικού σχολείου (τουρκόγλωσσου και ελληνόγλωσσου), τα οποία λειτουργούν παράλληλα χωρίς ποτέ να συναντιούνται ή να αλληλεπιδρούν.

  • This thesis presents a differentiated course program for the teaching of the second unit of the Modern Greek Language course “ Language-languages and cultures of the world” in the 3rd Grade of the Minority Mid-School. In particular, the proposed program was designed to be used by the Greek-speaking teachers who teach the Greek language to the Turkish-speaking students of the Xanthi Minority Mid-School. This teaching proposal was based for its design and organization on the pedagogical principles of critical literacy and interlingualism. Through authentic texts and multimodal activities, students interact cross-linguistically and cross-culturally, strengthening their cross-cultural profile and improving their perfomance in the target language. On the one hand, the applications of the pedagogical approach of the critical literacy have aimed to stimulate the critical ability of minority students, involving them in issues that concern the local and wider society and on the other hand, the applications of the pedagogical approach of interlingualism aim to cultivate the interlinguistic awareness of students and the development of their intercultural competences. The general purpose of the proposed program is to bridge the two study programs of the minority school (Turkish language and Greek language), which operate in parallel without ever meeting or interacting.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές