Δημοσιογραφικός λόγος για το φαινόμενο της οπαδικής βίας: Κριτική ανάλυση λόγου και διδακτική πρόταση στη βάση του μοντέλου των Πολυγραμματισμών

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΖΕΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ/ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 9. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΑ/ ΑΔΕ 71
 10. 3
 11. 89
 12. 31
  • Στην παρούσα εργασία, το  κεντρικό ζήτημα της οπαδικής βίας, έκφανσης του φαινομένου της γενικευμένης βίας στην κοινωνία, έφερε επιτακτικά στο προσκήνιο η αποτρόπαια δολοφονία του νεαρού οπαδού του ΠΑΟΚ Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη από ομάδα νεαρών οπαδών του Άρη την 1η Φεβρουαρίου του 2022. Η έντυπη δημοσιογραφία ασχολήθηκε εκτενώς με το γεγονός που συγκλόνισε την κοινή γνώμη λόγω της αναλγησίας των δραστών, άλλοτε αποδίδοντας ευθύνες σε συγκεκριμένους παράγοντες του χώρου του ποδοσφαίρου και άλλοτε αναζητώντας τις βαθύτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες εκδήλωσης κρουσμάτων βίας στα γήπεδα. Στο μεγαλύτερο μέρος της, η αποκωδικοποίηση της επικαιρότητας από τους δημοσιογράφους απώτερο στόχο είχε την ευρεία αποδοχή ως την αμέριστη υποστήριξη ή αντίθετα, την αποδοκιμασία ως τη στηλίτευση  των άμεσων κυβερνητικών μέτρων, τακτική που αποτυπώθηκε και στα άρθρα γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν επιλεγμένα ηλεκτρονικά άρθρα αυτού του είδους του δημοσιογραφικού λόγου. Αξιοποιώντας το μεθοδολογικό υπόβαθρο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και εφαρμόζοντας, συγκεκριμένα, τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Μ.Α.Κ. Halliday, η εργασία εξετάζει τους διαφορετικούς τρόπους  με τους οποίους αναπαρίσταται η κοινωνική πραγματικότητα του γεγονότος από τους αρθρογράφους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι λεξικογραμματικές επιλογές των συντακτών/τριών τους αποκαλύπτουν την ιδεολογική επιβάρυνση των προβαλλόμενων μηνυμάτων, η οποία συναρτάται με την ιδεολογική τοποθέτηση του μέσου στο οποίο εκπέμπονται. Τέλος, υποβάλλεται μία πρόταση διδακτικής αξιοποίησής τους, βασισμένη στην προσέγγιση των Πολυγραμματισμών, προκειμένου οι μαθητές/τριες, από τη μία πλευρά να αντιληφθούν τη δύναμη της γλώσσας και, ειδικότερα, τον ιδεολογικό χαρακτήρα που αυτή διαθέτει στα κείμενα του δημοσιογραφικού λόγου, αλλά και, γενικότερα, να προβληματιστούν σχετικά με θέματα που άπτονται της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που τους/τις περιβάλλει, όπως η οπαδική βία, πάντα στο πλαίσιο της καλλιέργειας του κριτικού γραμματισμού τους κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Γ΄ Γυμνασίου.

  • The discourse of the mass media, as public discourse and ideologically charged, through which representations of socio-politics reality are constructed, plays and active role in shaping citizens’ perceptions. In this study, the central issue of fan violence, manifestation of the phenomenon of generalized violence in society, brought to the spotlight the abomination murder of the young PAOK fan Alki Kampanou in Thessaloniki by a group of young Mars followers on February 1, 2022. Print journalism dealt extensively with the event that shocked public opinion due to analgesia of the perpetrators, sometimes attributing responsibility to specific officials in the football field and sometimes looking for the deeper socio-political conditions occurrence of incidents of violence in the stadiums. For the most part, decoding of current affairs by journalists had the ultimate goal of wide acceptance as the undivided support or, on the contrary, disapproval as the intense commentary of the immediate government measures, a tactic that was also reflected in the opinion articles. In the context, the subject of this research has been selected electronic articles of this type of journalistic discourse. Utilizing the methodological background of Criticism Discourse Analysis and applying, in particular, Systemic Functional Grammar of M.A.K. Halliday, the paper examines the different ways in which the social reality of the event is represented by the columnists. The research results showed that the lexicographic choices of their editors reveal the ideological burden of those shown messages, which is related to the ideological positioning of the medium in which they are broadcast. Finally, a proposal for their didactic use is submitted, based on approach to Multiliteracies, in order for students, on the one hand, to perceive the power of language and, in particular, the ideological character that it has in the texts of the journalistic discourse, byt also, in general, to reflect on issues related to socio-political reality that surrounds them, such as fan violence, always within the context of its cultivations of their critical literacy during the teaching of the Modern Greek language course in the 3rd high school.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές