Προέλευση, κατηγοριοποίηση και γλωσσολογική ανάλυση των οικωνυμίων της Αρκαδίας

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 8. οικωνύμια, προέλευση, ετυμολογία, παραγωγή, σύνθεση, κλίση
 9. ΑΔΕ62
 10. 19
 11. 9


 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές