Ανδρέας Εμπειρίκος: στοιχεία γλώσσας και ποιητικής ή ένα ταξίδι με αφετηρία την καθαρή μορφή του έρωτα

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΥΦΑΝΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Παππάς, Φίλιππος
 8. Ανδρέας Εμπειρίκος, ποίηση, υπερρεαλισμός, έρωτας
 9. ΔΓΡ52
 10. 21
 11. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης της ποιητικής του Ανδρέα Εμπειρίκου με σκοπό μία πρώτη γνωριμία με τις αναζητήσεις του και πώς αυτές διαμορφώθηκαν μέσα στο χρόνο, τις γλωσσικές επιλογές και καταβολές του, αλλά κυρίως πώς αυτά ενοποιούνται συνθέτοντας μία ποίηση που μπορεί να κάνει τον αναγνώστη να δει εκ νέου τη δική του ζωή με την ευχή να γίνει ποιητική δημιουργία.Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται στοιχεία της ζωής του ποιητή καθώς και βασικές αρχές της ψυχανάλυσης και του υπερρεαλισμού ως κύριοι πυλώνες επιρροής του. Στη συνέχεια αναλύεται το προγραμματικό κείμενό του Aμούρ Αμούρ ως σύσταση του ίδιου του Ανδρέα Εμπειρίκου και αφετηρία της ποιητικής του. Ακολουθεί ανάλυση των συλλόγων Υψικάμινος, Ενδοχώρα, Οκτάνα, Αι γενεαί πάσαι ή η σήμερον ως αύριον και ως χθές, ως συνέχεια η μία της άλλης και ως βαθύτερη ενδυνάμωση του ποιητικού του οράματος με κέντρο τη γενεσιουργό δύναμη του έρωτα. Όσον αφορά στο δημιουργικό μέρος πρόκειται για μία μικρή ποιητική συλλογή εμπνευσμένη από το φιλοσοφικό στοχασμό του Ανδρέα Εμπειρίκου Και την επίδρασή του στη δική μου “ενδοχώρα”.


  • This thesis is an attempt to approach the poetics of Andreas Embirikos in order to become acquainted with his quests and how they were formed over time, his language choices and origins, but mainly how they are consolidated by composing a poetry that enables the reader to see his own life again with the wish to become a poetic creation. In the first part of the thesis, elements of the poet’s life as well as basic principles of psychoanalysis and surrealism are mentioned as the main pillars of his influence. The programmatic text of Amour Amour is then analysed as the recommendation of Andreas Ebirikos himself and the starting point of his poetics. The following is an analysis of his collections Blust Furnace, Innerland, Oktana and Today as Tomorrow and as Yesterday, as a continuation of each other and as a deeper strengthening of the poetic vision centered on the generative power of love. As regards the creative part, it is a small poetic collection inspired by the philosophical thought of Andreas Ebirikos and its effect on my “innerland”. 

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές