Δύο διαφορετικές οπτικές για την εργαζόμενη γυναίκα στον κινηματογράφο της δεκαετίας του ΄80:΄ Παλιός και Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος.

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. acc_Φεβρουάριος 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Νίκος Βαφέας
 8. Λάμπρος Φλιτούρης, Χάρης Αθανασιάδης
 9. δεκαετία ΄80, έμφυλες ταυτότητες, γυναικείο κίνημα, γυναικεία χειραφέτηση, γυναικεία εργασία, Παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος, Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 61
 12. 0
  • Η δεκαετία του ΄80 υπήρξε καθοριστική τόσο για ολόκληρο τον δυτικό κόσμο με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όσο και ειδικότερα για την Ελλάδα στην οποία την περίοδο αυτή επιτεύχθηκε ένα κοινωνικό άλμα με την έξοδο από τον συντηρητισμό και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Μία από τις κατακτήσεις που επιτεύχθηκαν ήταν και η χειραφέτηση της γυναίκας και η ενίσχυση του ρόλου της στην κοινωνία, μέσα ΚΑΙ από την πλατιά διάδοση της γυναικείας εργασίας υψηλού επιπέδου. Ο Παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος, συντηρητικός στις αντιλήψεις και ευρισκόμενος σε παρακμή, δεν ασχολήθηκε με το γυναικείο ζήτημα, και ακόμη και όταν το έκανε, αναπαρήγε έμφυλα στερεότυπα. Αντίθετα στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο έχουμε την εμφάνιση ταινιών της λεγόμενης "γυναικείας σφαίρας", οι οποίες δημιουργούνται κυρίως από γυναίκες κινηματογραφίστριες με αριστερό κυρίως πρόσημο και έντονα φεμινιστική ματιά. 


 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.