Η μικρή φόρμα στο χαρτί και στο πανί: διηγήματα που έγιναν ταινίες μικρού μήκους. Η περίπτωση του Χρήστου Οικονόμου.

Short form on paper and on screen: short films based on short stories. Christos Economou as case study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
 8. Κουτσιαμπασάκος, Δημήτρης | Τριανταφυλλοπούλου, Έλενα | Παπαργυρίου, Ελένη
 9. Διήγημα, Ταινία μικρού μήκους, Διασκευή λογοτεχνικού έργου σε σενάριο, Χρήστος Οικονόμου
 10. ΔΓΡ52, Νεοελληνική Λογοτεχνία, ΔΓΡ64, Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφ΄ής (Θέατρο-Κινηματογράφος)
 11. 1
 12. 14
 13. 4
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μικρή φόρμα στη λογοτεχνία –υπό τη μορφή του διηγήματος– και στον κινηματογράφο – υπό τη μορφή της ταινίας μικρού μήκους. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται ένας ορισμός του διηγήματος και κατόπιν παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ταινιών μικρού μήκους από ανθρώπους που ειδικεύονται στη μικρή φόρμα. Ύστερα εξετάζεται το ζήτημα της διασκευής του λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο, με ειδικότερη προσέγγιση στη μικρή φόρμα όπως μεταφέρεται από το ένα μέσο αφήγησης στο άλλο, και αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα από τον ελληνικό χώρο, από τις αρχές του 20ού αιώνα ως σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της θεωρητικής ενότητας η εργασία επικεντρώνεται στον συγγραφέα Χρήστο Οικονόμου και στα διηγήματά του που έχουν διασκευαστεί σε σενάρια, και μάλιστα σε ταινίες μικρού μήκους. Αναλύεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τη θεωρία του Geoffrey Wagner περί μεταφοράς του λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο, καθώς αντιπαραβάλλεται η αφήγηση στο λογοτεχνικό έργο με την αφήγηση στην κινηματογραφική ταινία.
   Το δημιουργικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει δύο σενάρια ταινιών μικρού μήκους, βασισμένα και τα δύο σε διηγήματα της συλλογής του Χρήστου Οικονόμου Κάτι θα γίνει, θα δεις (Πόλις 2010). Το ένα ακολουθεί πιστά την πηγή ενώ το δεύτερο αποτελεί ελεύθερη διασκευή του πρωτότυπου διηγήματος (αναλογία, σύμφωνα με τη θεωρία του Wagner).

  • This paper examines the short form in literature and in cinema – the short story and the short film, respectively. The first part attempts to define the short story and then presents the characteristics of short films by specialists in the field of the short form. Next, the issue of adapting literary work to the cinematic form is presented, focusing on the approach to the small form when transferring work from one medium of narration to another, giving specific examples from the Greek industry, from the beginning of the 20th century to present day.
   In the second part of the theoretical unit, the paper focuses on the author Christos Economou and his short stories that have been adapted into screenplays for short films. Each case is analyzed according to Geoffrey Wagner's theory of adapting literary work to the cinema, contrasting the narrative in the literary work to the narrative in the motion picture.
   In the creative part of the paper, two short film scripts are presented, both based on short stories from the collection of Christos Economou, Something Will Happen, You’ll See (2010). One follows the source faithfully, while the other is a loose adaptation of the original short story (analogy, according to Wagner's theory).

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές