«Παραγωγή γραπτού λόγου με την υποστήριξη ψηφιακών περιβαλλόντων (δημοσκοπήσεων)»

«Text composition supported by digital environments (polls)» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Ευαγγελία Μουλά
 8. Ευαγγελία Μουλά, Μενέλαος Τζιφόπουλος, Αντιγόνη Βλαβιανού
 9. Παραγωγή γραπτού λόγου | Νέα Ελληνικά | Επαγγελματικό Λύκειο | Ψηφιακές Τεχνολογίες | Ψηφιακό ερωτηματολόγιο
 10. ΔΓΡ 63
 11. 5
 12. 24
 13. 20
 14. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, εικόνες, γραφήματα.
  • Αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων (δημοσκοπήσεων) στην παραγωγή γραπτού λόγου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών της Β΄ ΕΠΑ.Λ. με κύριους στόχους τη βελτίωση και την ενίσχυση της παραγωγής του γραπτού λόγου των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  • The utilization of digital enviroments (polls) in the text composition in the course of Greek Language with the main purposes of impoving and enhancing the text composition of students, as weii as their involvement in the educational process.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές