Το Μικρασιατικό ζήτημα στην παιδική λογοτεχνία: Αφηγήματα για την επέτειο των 100 χρόνων

The Asia Minor affair in children's literature: Narratives dedicated to the 100th anniversary of the Asia Minor Catastrophe. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΖΑΝΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Κούγκουλος, Θανάσης
 8. Παππάς, Φίλιππος | Καγιαλής,Παναγιώτης
 9. Μικρασιατική καταστροφή, παιδική λογοτεχνία, επέτειος 100 χρόνων
 10. ΔΓΡ ΔΕ
 11. -
 12. 31
 13. 3
  • Ο διαλεκτικός δεσμός μεταξύ ιστορίας και λογοτεχνίας έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και συζήτησης. Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας η σύνδεση αυτή και η χαρτογράφηση της σχέσης μεταξύ των δύο διερευνάται στην παρούσα έρευνα. Ειδικότερα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το ιστορικό παρελθόν -ειδικότερα τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής- αξιοποιείται και ξαναγράφεται στη λογοτεχνική παραγωγή των τελευταιών ετών που απευθύνεται σε παιδιά. Ειδικότερα, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο έχει ξαναγραφτεί η Μικρασιατική Καταστροφή.

  • The dialectical link between history and literature has repeatedly been the subject of research and debate. In the field of children's literature, this connection and the mapping of the relationship between the two is explored in this research. In particular, it examines the way in which the historical past, and in particular the events of the Asia Minor Catastrophe, is expoited and rewritten in recent years' literary production aimed at children. In particular, it focuses on the way in which the Asia Minor Catastrophe has been rewritten.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές