Το Συρράκο: από την ιστοριογραφία στο δημόσιο λόγο

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΡΙΚΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 04 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
 8. Συρράκο, Bλάχοι, κτηνοτροφία, εμπόριο, πληθυσμός, γεωγραφικά όρια, επανάσταση 1821, εθνική ταυτότητα, ευεργέτες, ποιητές, συλλογική μνήμη, δημόσιος λόγος, Τύπος, διαδίκτυο
 9. dis 51
 10. 148
 11. 7
  • Από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, οι ιστορικοί ανέδειξαν τη σημαντική πορεία που διέγραψε το Συρράκο, συμβάλλοντας στην επιβίωση του ελληνικού Γένους. Περιορισμένη είναι η ιστορική μελέτη του Συρράκου τη περίοδο 1920-1950, καθώς παράκμασε οικονομικά και κοινωνικά ο τόπος μετά την ένταξη του στο ελληνικό κράτος.

   Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η συλλογική μνήμη του Συρράκου μέσα από την ιστοριογραφία και το δημόσιο λόγο. Παρουσιάστηκε η ετυμολογία του όρου "Συρράκο" και τα δημογραφικά δεδομένα, ενώ στη συνέχεια οι οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες του Συρράκου, τόσο την οθωμανική περίοδο, όσο και μετά την ένταξη του στο ελληνικό κράτος. Έπειτα έγινε προσπάθεια να παρουσιασθούν οι ιστοριογραφικές αναφορές του Συρράκου τον 19ο μέχρι και την δέυτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, τη περίοδο του Μεσοπολέμου μέχρι και το 1980, καθώς και των νεότερων ελληνικών χρόνων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρήθηκε αν παρουσιαστεί το Συρράκο στο σημερινό δημόσιο λόγο, μέσα από τις δράσεις των Συρρακιωτών, καθώς και μέσα από γραπτές και προφορικές μαρτυρίες-αναφορές.


 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές