Η ρηματική όψη στα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’ Γυμνασίου: Kριτική προσέγγιση και πρόταση διδασκαλίας

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Ανθή Ρεθυδιάδου
 8. γραμματικός χρόνος, φυσικός χρόνος, ρηματική όψη, πρόγραμμα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια, γραμματικές, διδακτικό σενάριο
 9. ΑΔΕ 60
 10. 32
 11. 7
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παρουσίαση και περιγραφή των γραμματικών κατηγοριών του χρόνου και της όψης. Πρόκειται για δύο βασικές κατηγορίες του ρηματικού συστήματος οι οποίες διαπλέκονται σε μεγάλο βαθμό και καθορίζουν τη μορφολογία και σημασιολογία των ρημάτων. Γίνεται η παρουσίαση των εν λόγω κατηγοριών με βάση τις θεωρήσεις και τα πορίσματα των σύγχρονων γλωσσολογικών μελετών. Παρουσιάζεται η έννοια του χρόνου, ο οποίος διακρίνεται σε φυσικό και γραμματικό, και στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μέσω ποικίλων παραδειγμάτων, ο γραμματικός χρόνος και η όψη. Ακόμα αναλύεται ο τρόπος περιγραφής των εν λόγω κατηγοριών όπως δίνεται σε δύο παλιά εγχειρίδια γραμματικής, του Τριανταφυλλίδη (1941) και του Τζάρτζανου (1963), καθώς επίσης και η σύγχρονη γραμματική των Holton κ.ά. (2020).


   Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση του τρόπου περιγραφής των ρηματικών αυτών κατηγοριών στα σχολικά εγχειρίδια και γραμματικές της Στ’ Δημοτικού και της Α’ και Β’ Γυμνασίου, προκειμένου να φανεί ο τρόπος προσέγγισης τους στη διδακτική πράξη. Γίνεται μια σύγκριση του τρόπου παρουσίασης του χρόνου και της όψης στα σχολικά εγχειρίδια αρχικά και στη συνέχεια στις γραμματικές, ενώ στο τέλος πραγματοποιείται η συγκριτική παρουσίαση της ανάλυσης των σύγχρονων μελετών με τα σχολικά και μη εγχειρίδια και γραμματικές, με σκοπό να φανεί ο διαχρονικός τρόπος προσέγγισής τους, αλλά και να αναδειχθούν τα χάσματα και οι ελλείψεις που έχουν οι περιγραφές και αναλύσεις των εγχειριδίων και γραμματικών.


   Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών καθώς και οι οδηγίες που λαμβάνουν οι διδάσκοντες/-ουσες στα βιβλία των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των γραμματικών φαινομένων του χρόνου και της όψης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Στ’ Δημοτικού. Το σενάριο αποτελείται από δύο διαδραστικά βίντεο, ένα φύλλο εργασίας με δύο δραστηριότητες, 4 διαδραστικές ασκήσεις, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και μια παρουσίαση κλιτικών παραδειγμάτων και σκοπό έχει να βοηθήσει τους/-ις μαθητές/-τριες να αντιληφθούν τη δομή του ρηματικού συστήματος και τον τρόπο σχηματισμού των ρηματικών τύπων.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές