Το γλωσσικό ιδίωμα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στη λογοτεχνία και στα μέσα μαζικής κουλτούρας-διδακτικές προεκτάσεις

The geographical variety of Kefalonia and Ithaca in literature and mass culture - educational extensions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Φλιάτουρας, Ασημάκης
 8. Φλιάτουρας, Ασημάκης | Κατσούδα, Γεωργία | Μαρκόπουλος, Θεόδωρος
 9. γλωσσικό ιδίωμα | νεοελληνικές διάλεκτοι | λογοτεχνία | μαζική κουλτούρα | εκπαίδευση
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία / ΑΔΕ62
 11. 1
 12. 50
 13. 5
 14. διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να περιγράψει και να παρουσιάσει το ιδίωμα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Μελετήθηκε η γεωγραφική γλωσσική ποικιλία των δύο νησιών και ύστερα πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σχετικά με την αξία και τη σημασία του ιδιώματος στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σε βάθος η μελέτη του ιδιώματος στο πεδίο της λογοτεχνίας αλλά και στα μέσα μαζικής κουλτούρας. Παρουσιάστηκε το ιδίωμα μέσα από έργα του Ανδρέα Λασκαράτου, του Γεράσιμου Μαρκορά και του Λορέντζου Μαβίλη. Αντλήθηκε υλικό από έργα μαζικής κουλτούρας και πιο συγκεκριμένα από άρθρα τοπικών εφημερίδων, από τηλεοπτική διαφήμιση, τηλεοπτικά σίριαλ, παραδοσιακά ποιήματα και φωτογραφίες. Ολοκληρώνοντας, γίνεται αναφορά στις διδακτικές προεκτάσεις του τοπικού ιδιώματος της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Παρουσιάστηκε ο ρόλος των διαλέκτων και των ιδιωμάτων στην εκπαίδευση και οι στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών.

  • This paper aims to describe and present the regional variety of the island of Kefalonia and Ithaca. The regional variety of Kefalonia and Ithaca was studied in depth, by contacting quantitative research about the value and importance of variety in education. After the research, this geographical dialect was examined in the field of literature and mass culture. The variety has been presented through the literary work of Andreas Laskaratos, Gerasimos Markoras and Lorentzo Mavilis. Material has been also retrieved from works of mass culture, such as articles from local newspapers, television commercials, television series, tradition poems and photographs. In conclusion, educational extensions have been presented about this regional variety. The role of dialects and linguistic varieties in education and the attitude of teachers and students was also studied.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές