Το δίπολο έρωτας - θάνατος στην ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Παππάς, Φίλιππος
 8. Μαθιουδάκη, Μαρία - Καγιαλής, Παναγιώτης
 9. Μαρία Πολυδούρη, Γενιά του 20, Έρωτας, Θάνατος
 10. ΔΓΡ52: Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος-21ος αιώνας)
 11. 54
 12. 2
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ποιητικό έργο της Μαρίας Πολυδούρη εστιάζοντας στο δίπολο του έρωτα και του θανάτου το οποίο αποτελεί κεντρικό άξονα στο έργο της ποιήτριας. Αρχικά επιχειρείται μια επισκόπηση των θεματικών του έρωτα και του θανάτου στην προγενέστερη λογοτεχνία. Στη συνέχεια γίνεται μια προσέγγιση της λογοτεχνικής γενιάς του 1920 αναφορικά με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό της υπόβαθρο, καθώς και των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Έπειτα γίνεται λόγος για τη ζωή και το έργο της ποιήτριας και ακολούθως αναλύονται ορισμένες κριτικές που γράφτηκαν για την ίδια από συγγραφείς και σημαντικούς ιστορικούς της λογοτεχνίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων χαρακτηριστικών ποιημάτων τα οποία εμπίπτουν στις θεματικές του έρωτα και του θανάτου. Για την καλύτερη και πληρέστερη διαχείριση των παραπάνω θεματικών, τα ποιήματα κατανέμονται σε θεματικές υποκατηγορίες. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ποιημάτων και η εργασία ολοκληρώνεται με το δημιουργικό μέρος, στο οποίο επιχειρείται η συγγραφή ενός διηγήματος βασισμένου στη θεματολογία και τα μοτίβα που η ποιήτρια χρησιμοποιούσε στη συγγραφή των ποιημάτων της.

  • This thesis undertakes to discuss the poetic work of Maria Polydouri focusing on the two sides of love and death which is a central axis in the work of the poetess. In the first place, an overview of the themes of love and death in earlier literature is attempted. Then an approach is made to the literary generation of 1920 regarding its historical, social and cultural background, as well as its important representatives. The life and work of the poet is discussed and some reviews written about her by writers and important historians of literature are analysed afterwards. Then follows the analysis of some characteristic poems which fall under the themes of love and death. In order to discuss and analyse thoroughly the above topics, the poems are divided into thematic subcategories. At the end, the conclusions drawn from the analysis of the poems are presented and the work is completed with the creative part in which the writing of a short story is attempted based on the theme and the poetic patterns that the poetess used in writing her poems.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές