Δημιουργική γραφή, Ενσυνειδητότητα & Αυτογνωσία

Creative writing, Mindfulness & Self-awareness (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΜΟΤΣΙΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. Ενσυνείδητη γραφή, Ενσυνείδηση, Αυτοβελτίωση, Αυτογνωσία, Δημιουργική γραφή, Αυτογραφία, Εαυτογραφία. | Mindful writing, Mindfulness, Self-awareness, Self-development, Creative writing, Write oneself, Autographies
 10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 11. 1
 12. 9
 13. 60
  • Η γραφή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη ζωή που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με τον εαυτό του, το κοντινό του περιβάλλον και με τον κόσμο, ευρύτερα. Με τη διπλωματική εργασία Δημιουργική γραφή, Ενσυνείδηση και Αυτογνωσία, επιχειρείται η διερεύνηση της διαδικασίας της γραφής ως ένας τρόπος άσκησης της Ενσυνειδητότητας, καθώς και η εξέταση των πρακτικών Ενσυνειδητότητας ως χρήσιμων εργαλείων για τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και τη σύσταση ενός ολοκληρωμένου εαυτού. Στο δεύτερο, δημιουργικό μέρος της εργασίας, αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που έχουν στόχο την εξάσκηση της Ενσυνειδητότητας.

  • Writing is an important apparatus for life that can help people develop healthy relationships with themselves, their immediate environment, and the wider world. Combining Creative Writing with Mindfulness has recently given us a new tool, Mindful Writing; a contemporary term, although, as a concept one that stretches back in time from ancient writings to the most modern autography. The thesis, Creative Writing, Mindfulness, and Self-Awareness, attempts to explore the process of writing as a way of practicing Consciousness and examining Mindfulness practices as useful tools for creativity, the development of self-awareness, and the constitution of an integrated self. In the second, creative part of the paper, a five-level program is developed, with creative writing activities aimed at practicing Mindfulness.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές