«Κινηματογράφος και Φεμινισμός. Συγκριτική Μελέτη Περίπτωσης δύο κινηματογραφικών έργων: "The Accused" και "Thelma and Louise"

«Cinema and Feminism. A Comparative Case Study of two films: "The Accused" and "Thelma and Louise"» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 42
 7. Γιάννης Μήτσου
 8. φεμινισμός, κινηματογράφος, κριτική, φύλο
 9. ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική Γραφή
 10. 1
 11. 26
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει μέσα από τις ταινίες “The Accused” και “Thelma and Louise” τη θέση της γυναίκας στον κινηματογράφο και κατά πόσο οι φεμινιστικές θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν αλλά και να φανερωθούν μέσα από την ανάλυση των συγκεκριμένων έργων. Η κριτική που ασκήθηκε και ασκείται ακόμα και σήμερα σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στον κινηματογράφο φανερώνει ότι πρόκειται για ένα θέμα που δίχαζε και διχάζει την κοινή γνώμη και ανάλογα το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο που εμφανίζεται, διαμορφώνεται, προσαρμόζεται ή διαφοροποιείται. Γίνεται αναφορά στις κριτικές αλλά και στις φεμινιστικές θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο κινηματογράφος είχε και έχει ως κύριο μέλημά του την παρουσίαση της εικόνας της γυναίκας ως σεξουαλικό αντικείμενο και η συμπεριφορά των γυναικών μέσα σε αυτόν τον χώρο αποτελεί αντανάκλαση της πραγματικότητας. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια, να βιώσει όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται ο θεατής, την καθημερινή ζωή μιας γυναίκας, την ρουτίνα και τις αντίξοες συνθήκες που την περιβάλλουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, σε μια πατριαρχική κοινωνία που δεν υπολογίζει το φύλο της, κατά συνέπεια ούτε την ύπαρξή της.
  • The aim of this paper is to study feminism in cinema and whether feminist theories can be applied and revealed through the analysis of two specific films: "The Accused" and "Thelma and Louise". Reviews and critics argue about the role and image of sex symbol of women actresses and how this behavior could be a reflexion of reality. The creative part of this paper consists of a short film based of the daily routine of a woman living in a patriarchal society and the consequences of living in a restricted, strict, and violent environment.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές