Πολιτισμικές αναπαραστάσεις σε παιδικές ταινίες της Walt Disney: Κριτική ανάλυση λόγου και διδακτική αξιοποίηση σε μαθη΄τες/μαθήτριες του δημοτικού σχολείου

Cultural Representations in Walt Disney Children's Movies: Critical Discourse Analysis and Didactic Use in Primary School Students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΜΑΛΙΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Αντωνοπούλου, Σταυρούλα
 8. Στελλάκης, Νεκτάριος | Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. πολιτισμικές αναπαραστάσεις, Κριτική Ανάλυση λόγου, σημειωτική, μοντέλο πολυγραμματισμών, παιδικές ταινίες Disney
 10. ΑΔΕ71
 11. 6
 12. 29
 13. 44
 14. Πολιτισμικές αναπαραστάσεις και επικοινωνία στη σύγχρονη εποχή της Disney: Τα κινηματογραφικά τρέιλερ ως προωθητικό υλικό των ταινιών κινουμένων σχεδίων της περιόδου 1989-2016 / Δεληγεώργου Ευαγγελία (2019)
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται και αναλύονται κριτικά ταινίες μεγάλου μήκους της Walt Disney, οι οποίες περιέχουν πολιτισμικές αναπαραστάσεις. Η μελέτη και η κριτική ανάλυση των πολιτισμικών αναπαραστάσεων στις παιδικές ταινίες αυτής της παγκόσμιας εμβέλειας εταιρίας θεάματος κρίνεται σημαντική διότι τα μηνύματα και οι ιδεολογίες που εκπέμπει υποσυνείδητα επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του νεανικού κοινού. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αποσαφήνιση και ερμηνεία εννοιών, όπως πολιτισμική αναπαράσταση, σημειωτική, μοντέλο των πολυγραμματισμών, Κριτική Ανάλυση λόγου, καθώς και το μοντέλο κοινωνιογλωσσικής ανάλυσης του Androutsopoulos (2012) το οποίο αξιοποιείται και στην έρευνα. Το ερευνώμενο υλικό αντλείται από έξι ταινίες μεγάλου μήκους της Disney με τίτλο «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Μουλάν», «Ο αδερφός μου ο αρκούδος», «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», «Ψυχρά κι ανάποδα» και «Coco». Συγκεκριμένα, εντοπίζονται και αναλύονται κριτικά τα γλωσσικά και σημειωτικά στοιχεία που παραπέμπουν στον πολιτισμό που αναπαριστάται στην εκάστοτε ταινία. Επίσης, γίνεται και μια συνοπτική περιγραφική ανάλυση άλλων δεκατριών ταινιών στις οποίες βρέθηκαν πολιτισμικές αναπαραστάσεις. Από την εκτενή ανάλυση συμπεραίνεται ότι η Disney, ειδικότερα στις παλαιότερες ταινίες της, είχε την τάση να αναπαριστά με στερεοτυπικό τρόπο τους μη δυτικούς πολιτισμούς, αναπαράγοντας και προωθώντας φυλετικά και κοινωνικά στερεότυπα, ενώ σε κάποιες πιο πρόσφατες δημιουργίες της εντοπίζονται ακριβείς πολιτισμικές απεικονίσεις, απαλλαγμένες από στερεότυπα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ενσωμάτωση οικείων πολυτροπικών κειμένων του μαθητικού κοινού στη διδακτική διαδικασία με αξιοποίηση του μοντέλου των πολυγραμματισμών θεωρείται πολύτιμο εργαλείο στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης των εκπαιδευομένων απέναντι στα στερεότυπα και τις λανθάνουσες ιδεολογίες που απαντώνται σε ταινίες.

  • In this thesis, Walt Disney's feature films, which contain cultural representations, are investigated and critically analyzed. The study and critical analysis of the cultural representations in the children's films of this global entertainment company is considered important because the messages and ideologies it transmits subconsciously influence the way of thinking of the young audience. In the theoretical part, concepts are clarified and interpreted, such as cultural representation, semiotics, model of polyliteracies, Critical Discourse Analysis, as well as Androutsopoulos' (2012) model of sociolinguistic analysis, which is also used in research. The researched material is drawn from six Disney feature films entitled The Lion King, Mulan, My Brother Bear, The Princess and the Frog, Cool and Upside Down and Coco. Specifically, the linguistic and semiotic elements that refer to the culture represented in each film are identified and critically analyzed. A brief descriptive analysis of thirteen other films in which cultural representations were found is also made. From the extensive analysis it is concluded that Disney, especially in its earlier films, had a tendency to represent non-western cultures in a stereotypical way, reproducing and promoting racial and social stereotypes, while in some of its more recent creations, accurate cultural depictions can be found, free of stereotypes. Based on these data, the integration of familiar multimodal texts of the student audience into the teaching process by exploiting the model of polyliteracies is considered a valuable tool in cultivating the critical attitude of learners towards the stereotypes and latent ideologies found in films.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές