«ΑΔΙΕΞΟΔΟΙ ΕΡΩΤΕΣ: Η επενέργεια του χρήματος στον έρωτα σε ρεαλιστικά κείμενα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Κοινοί τόποι στον Τσέχωφ και τον Θεοτόκη»

“DEAD-END LOVES: The Effect of Money on Love in Realistic Texts of European Literature. Common Grounds in Chekhov and Theotokis” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ
 9. Έρωτας, Χρήμα, Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Σοσιαλισμός, Διήγημα, Θεοτόκης, Τσέχωφ
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 11. 27
 12. 0
 13. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα τ. Β΄./Βλαβιανού Αντιγόνη κ. ά.
  • Στόχος της Διπλωματικής εργασίας που ακολουθεί είναι η μελέτη της επενέργειας του χρήματος στον έρωτα σε έργα του Κ. Θεοτόκη και του Α. Τσέχωφ. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αφού προηγηθεί μία σύντομη εισαγωγή στην προσέγγιση της έννοιας του έρωτα και την αναπαράστασή του στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, εξετάζεται η σχέση του με το χρήμα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο και τα λογοτεχνικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τη συγγραφική ταυτότητα των δύο λογοτεχνών. Ακολούθως, η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο έργα του Θεοτόκη, το διήγημα «Η παντρειά της Σταλαχτής» και τη νουβέλα «Η Τιμή και το Χρήμα», και σε δύο διηγήματα του Τσέχωφ, «Η αγάπη» και «Η ιστορία της αρχόντισσας ΝΝ». Προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό η επενέργεια του χρήματος στον έρωτα προσεγγίζεται με παρόμοιο τρόπο σε συγγραφείς με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το δημιουργικό, επιχειρείται η συγγραφή διηγήματος με τίτλο «Δανεικός έρωτας» με αφετηρία το δίπολο Έρωτας – Χρήμα, θέμα που διερευνήθηκε στα έργα των Θεοτόκη και Τσέχωφ και αποτελεί πρακτική εφαρμογή των όσων ανέλυσα στο πρώτο μέρος. Η ιστορία του διηγήματος εντάσσεται στη σύγχρονη εποχή για να καταδείξει τη διαχρονικότητα της διαπλοκής του έρωτα με το χρήμα.
  • The aim of the thesis is to study how money affects love in Konstantinos Theotokis and Anton Chekhov. The work is divided into two parts. In the first and theoretical part, after a brief introduction to the concept of love and its representations in European Literature, is also examined the conjunction among love and money. After that I discuss the historical-social context and the literary movements that shaped the authorial identity of the two writers. Later on, I focus on two works by Theotokis, the short story entitled "The Wedding of Stalachti" and the novel "Honour and Money", and two short stories by Chekhov, "Love" and "The Story of Princess NN." The expected result of this work is to determine if and to what extent the influence of money on love is treated in a similar way by the two writers, in spite of their different social and cultural backgrounds. The second part of the work, the creative part, is an attempt to write a short story titled "Borrowed love", featuring the Love-Money dichotomy as its starting point—the main issue explored in the works of Theotokis and Chekhov. The setting of the short story is the modern world, thus showing how even today love and money are still interwoven in intricate ways.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές