Μουσική και κινηματογράφος: Όταν η μουσική καθορίζει την εθνική (αυτο-) εικόνα

Music and Cinema: When music defines national (self-) image (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΡΑΜΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Λεμονίδου, Έλλη
 8. Mυλωνάκη, Αγγελική | Κουμπουρλής, Ιωάννης
 9. Μουσική, κινηματογράφος, Αλέξης Ζορμπάς, Ποτέ την Κυριακή, εικόνα, αυτοεικόνα.
 10. Ιστορία και κινηματογράφος/ΔΙΣ 62
 11. 1
 12. 109
 13. 32
 14. Πίνακες
  • Η ηχητική επένδυση μιας ταινίας αναμφίβολα αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της κινηματογραφικής τέχνης και εμπειρίας. Η μουσική, ορισμένες φορές, έχει ευρύτερη διάδοση και διαχρονικότητα από την ίδια την ταινία η οποία την ανέδειξε, σκιαγραφώντας πρόσωπα, καταστάσεις και χαρακτήρες. Με αφορμή τις ταινίες Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασέν σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και Αλέξης Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, θα γίνει μια προσπάθεια, μέσα από τις ομοιότητες και διαφορές τους, να αναλυθεί η επίδραση της μουσικής επένδυσης στην αντίληψη και την εικόνα που έχει ο Έλληνας για τον εαυτό του, την εικόνα που επιλέγει να συντηρήσει, αλλά και την εικόνα που έχουν οι ξένοι για τους Έλληνες. Και στις δύο ταινίες περιγράφονται πρόσωπα, στοιχεία και καταστάσεις που χαρακτήριζαν την μεταπολεμική Ελλάδα.

      Με την πλειοψηφία των συντελεστών να είναι ήδη παγκόσμια γνωστοί και μέσω των μηχανισμών της διανομής και των διεθνών βραβείων, οι ταινίες είχαν μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Η πορεία των ταινιών με τη μουσική τους λειτούργησε ως ένα τρόπος διαφήμισης της Ελλάδας και του ελληνικού τρόπου ζωής σε μία περίοδο που, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε μια αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

      Η αυτοεικόνα των Ελλήνων και η εικόνα που έχουν οι ξένοι για τους Έλληνες, αποτελούν ανατροφοδοτούμενα συγκοινωνούντα δοχεία. Η εθνική ταυτότητα δεν είναι στατική, αλλά συνεχώς αναδιαμορφώνεται από τις τρέχουσες ατομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στις συγκεκριμένες ταινίες αναδύθηκαν στοιχεία της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης, με την ανάδειξη των στοιχείων του αυθορμητισμού και του συναισθήματος, με το τοπίο να αποτελεί εγγενές στοιχείο καθορισμού της (αυτο-) εικόνας.

      Μέχρι και σήμερα, η μουσική των ταινιών αυτών, αποκτώντας μια αυτοτέλεια νοηματική ξέχωρη από την αρχική ταινία, αποτελεί στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού των Ελλήνων σε σχέση με τους «άλλους», ακόμα και σε κοινό που μόνο αποσπασματικά (ή καθόλου) έχει παρακολουθήσει τις ταινίες.

  • A film's soundtrack is undoubtedly a key and integral element of the cinematic art and experience. The music, at times, has a wider distribution and timelessness than the film itself which highlighted it, outlining faces, situations and characters. On the occasion of the films Never on Sunday by Jules Dassin with music by Manos Hadjidakis and Alexis Zorbas by Michalis Kakogiannis with music by Mikis Theodorakis, an attempt will be made, through their similarities and differences, to analyze the effect of musical investment on perception and the image that the Greek has of himself, the image that he chooses to maintain, but also the image that foreigners have of the Greeks. Both films describe persons, elements and situations that characterized post-war Greece.

      With the majority of the cast being world-renowned and through the mechanisms of distribution and international awards, the films were a great artistic and commercial success. The course of the films with their music acted as a way of advertising Greece and the Greek way of life at a time when, globally, there was an increase in tourist activity.

      The image that was presented about the Greeks as well as the creation of an image for foreigners about the Greeks were feedback communicating containers. National identity is not one but multiple, as it includes the individual image and self-image. In the films, the element of Greek national identity emerged at the junction of East and West, with the justification of the elements of spontaneity and emotion with the landscape being an inherent element of defining the (self-)image.

      Until today, the music of these films, acquiring an independent meaning, separate from the original, is a structural element of the perception that the Greeks have, especially when they have to define themselves in relation to "others", even to an audience that is only fragmentary (or not at all) has watched the movies.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές