Έμφυλη ανισότητα: Από την Σιμόν ντε Μποβουάρ στον Εντουάρ Λουί

Gender Inequality: From Simone de Beauvoir to Edouard Louis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΘΕΝΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Συμεωνίδης, Θωμάς
 8. Νίκου, Χρήστος | Καγιαλής, Τάκης
 9. Φεμινιστική κριτική, έμφυλη βία, Δεύτερο Φύλο, Σιμόν ντε Μποβουάρ, Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας, Εντουάρ Λουί
 10. Ευρωπαϊκή λογοτεχνία
 11. 190
 12. 23
  • Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της έμφυλης  ανισότητας και της πολυδιάστατης βίας κατά των γυναικών από την εποχή του δεύτερου κύματος του φεμινισμού ως την σημερινή θεώρηση της ρευστότητας των ταυτοτήτων και της άρσης της διχοτομίας αρσενικού – θηλυκού, μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα της Σιμόν ντε Μποβουάρ (1908 – 1986) και τα μυθιστορήματα του  Εντουάρ Λουί (1992).  Επίσης, η επισκόπηση των αντιλήψεων, των ιδεολογικών σχημάτων και των πρακτικών καταπίεσης  και αλλοτρίωσης γυναικών και άλλων θηλυκοτήτων, τον 20ό και τον 21ο αιώνα.  

   Θα επιχειρηθεί ανάλυση της έννοιας του  φεμινισμού  και της ιστορικής του εξέλιξης,  σε θεωρητικό και κινηματικό επίπεδο και εντός αυτού του πλαισίου η ζωή και το έργο των Μποβουάρ και Λουί, οι πρόγονοι και οι επίγονοί τους, η μεταξύ τους σχέση,  μέσα από την θεωρητική ανάλυση των κειμένων τους, τη σύγκριση ύφους, θέσεων και  περιεχομένου.

   Στο δεύτερο μέρος  της διπλωματικής εργασίας θα γίνει συγγραφή χρονικού με θέμα την γυναικεία κατάσταση και θεατρικού έργου με θέμα τη βία που υφίστανται χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο των οποίων τα παιδιά δολοφονούνται.

  • Τhe aim of the thesis is the presentation of gender inequality and multidimensional violence against women from the time of the second wave of feminism to the current consideration of the fluidity of identities and the removal of the male-female dichotomy, through the literary texts of the philosopher and feminist Simone de Beauvoir (1908 – 1986) and the novels of the sociologist-writer Edouard Louis (1992). Also, the overview of perceptions, ideological patterns and practices of oppression and alienation of women and other femininities, in the 20th and 21st centuries.

   An analysis of feminism and its historical development will be attempted, at a theoretical and cinematic level, the persons and work of Beauvoir and Louis, their ancestors and descendants and the relationship between them will also be explored through the theoretical analysis of their texts, the comparison of style, positions and content. In the second part of the thesis, a chronicle will be written with topics related to gender identities and a play about the violence experienced by thousands of women in the world whose children are murdered.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές