«Αναπαραστάσεις διαλεκτικής και κοινωνικής ποικιλότητας στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Τύχη Βουνό» και διδακτική αξιοποίηση της στο πλαίσιο του μοντέλου των πολυγραμματισμών»

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ
 8. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ | ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. γλωσσική ποικιλότητα – γλωσσικές στάσεις/ιδεολογίες – ποντιακή διάλεκτο – κείμενα μαζικής κουλτούρας – κριτική γλωσσική εκπαίδευση – πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 39
 13. 6
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κοινωνιογλωσσολογική
   ανάλυση των γεωγραφικών ποικιλιών στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και συγκεκριμένα τη χρήση της ποντιακής διαλέκτου μέσα από την τηλεοπτική κωμική σειρά “Τύχη Βουνό”.
   Αναλυτικότερα, ερευνώνται οι γλωσσικές ιδεολογίες, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα
   που δημιουργούνται απέναντι στις διαλέκτους μέσα από τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά
   προγράμματα. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αναφερόμαστε στη γεωγραφική
   ποικιλότητα, στις αιτίες εξαφάνισης των γεωγραφικών ποικιλιών, αλλά και στις ιδεολογικές
   στάσεις που κυριαρχούν απέναντι τους. Στην συνέχεια, εστιάζουμε στην ποντιακή διάλεκτο, στα ιστορικά της στοιχεία και στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της. Έπειτα, εξαιτίας της έντονης επιρροής του χώρου της μαζικής κουλτούρας στη διαμόρφωση γλωσσικών στάσεων σε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, γίνεται αναφορά στη χρήση γεωγραφικών ποικιλιών στα κείμενα μαζικής κουλτούρας, στον ρόλο και την παρουσία του χιούμορ, αλλά και στον τρόπο αναπαράστασης των διαλεκτόφωνων στα κείμενα αυτά. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, πραγματοποιείται η ανάλυση επιλεγμένων αποσπασμάτων από την τηλεοπτική κωμική σειρά «Τύχη Βουνό», σύμφωνα με το μοντέλο των τεσσάρων αξόνων (γλωσσολογικό, κοινωνιογλωσσολογικό, σημειωτικό και ιδεολογικό). Σκόπιμα επιλέγονται τα συγκεκριμένα αποσπάσματα καθώς, κάθε διαλεκτόφωνος ήρωας της τηλεοπτικής σειράς, είναι φορέας διαφορετικών ιδεολογιών, προκαταλήψεων και μηνυμάτων. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κριτικό γραμματισμό και στη σχέση της εκπαίδευσης με τα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο των πολυγραμματισμών, προτείνεται μια διδακτική πρόταση αξιοποιώντας τα τηλεοπτικά κείμενα που αναλύσαμε προηγουμένως. Κύριος στόχος είναι τα κείμενα αυτά να σταθούν αφορμή για κριτικό επαναπροσδιορισμό των γλωσσικών στερεοτύπων, ιδεολογιών και προκαταλήψεων, τα οποία λανθασμένα συνοδεύουν τις γεωγραφικές ποικιλίες.

  • The present M.A. thesis is a sociolinguistic analysis of the geographical language varieties
   found in mass culture texts. The emphasis is placed on the use of Pontic Greek in the tv
   comic series "Tichi Vouno". More specifically, we investigate language ideologies, biases and stereotypes which are consolidated against dialects through a specific tv program. In the theoretical part of the thesis we refer to geographical language variability, the resons of dialectal death as well as the predominant ideologies. Then, we focus on Pontic Greek, its historical characteristics and special traits. We also discuss the effect of mass culture texts in the formation of language attitudes on certain groups of speakers, the role of humor in the use of dialectal variants as well as the representation of dialectal speakers in mass culture texts. In the second part of the thesis, we analyze certain excerpts of the of the tv series "tichi Vouno" according to the fours axes model (linguistic, sociolinguistic, semiotic and ideological). We deliberately selected these excerpts since each tepy of dialectal speakers is the vehicle of different ideologies, biases and messages. Moreover, we pay special attention to the role of critical literacy and how it affects the use of mass culture texts. Finally, we make specific proposals for the teachnig of mass culture texts using the multiliteracies model so that language stereotypes, biases and ideologies which falsely and negatively affect the use of dialects will be redefined.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές