«Η γλωσσική κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στις τηλεοπτικές σειρές και η διδακτική αξιοποίηση τους στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Το παράδειγμα των σειρών: «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς»

 1. MSc thesis
 2. ΒΙΚΥ ΚΑΠΠΑΤΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 28 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
 8. LEES CHRISTOPHER | KANAKIS KOSTAS
 9. Γλωσσική ποικιλότητα, κείμενα μαζικής κουλτούρας, τηλεοπτικός λόγος, κριτικός γραμματισμός, κριτική ανάλυση λόγου, πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 1
 12. 84
 13. 38
  • Η γλωσσική ποικιλότητα σχετίζεται στην ποικιλία μορφών που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε πρότυπη γλώσσα. Οι γλωσσικές μορφές που διαφοροποιούνται από την πρότυπη γλώσσα αποτελούν τις γλωσσικές ποικιλίες και αυτές είναι η γεωγραφική ποικιλότητα, που συνίσταται από τις διαλέκτους και τα ιδιώματα και η κοινωνική γλώσσα. Σκοπό της έρευνας αυτής αποτελεί η διερεύνηση των τροπών κατασκευής της έμφυλης ταυτότητας των ανδρικών και γυναικείων μυθοπλαστικών χαρακτήρων, μέσω της μελέτης των γλωσσικών ποικιλιών που επιλέγονται στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στα κείμενα μαζικής κουλτούρας των τηλεοπτικών σειρών «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς».

   Από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» αναλύεται ολόκληρο το επεισόδιο 24 «Η αμνησία», ενώ από τη σειρά «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» αποσπάσματα από το επεισόδιο «Στη μάνα της Δήμητρας». Το γλωσσικό μοντέλο που χρησιμοποιείται από την Ελένη χρησιμοποιεί το γυναικείο κουτσομπολιό και την ενσυναίσθηση. Ο Κωνσταντίνος, επιδεικνύει ανταγωνιστικό ύφος, πάντα με βάση τη θεώρηση περί ανδρικής κυριαρχίας και του κοινωνικού status. Στην σειρά «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» η Δήμητρα προβάλλεται, ως μία παραδοσιακή μεσοαστική γυναίκα που προέρχεται από μια πουριτανική οικογένεια με αυστηρές ηθικές αρχές και ίσως ξεπερασμένες απόψεις, ενώ η ανδρική ταυτότητα του Θοδωρή κατασκευάζεται με βάση στερεοτυπικά ανδρικά χαρακτηριστικά ενός ήρωα που δεν ανέχεται να αμφισβητείται η σεξουαλικότητά του.

   Στην παρούσα μελέτη δόθηκαν δύο διδακτικές προσεγγίσεις σε μαθητές  γυμνάσιου (Α΄ τάξης), που στηρίχθηκαν στις τηλεοπτικές σειρές που αναλυθήκαν «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς». Σκοπός, λοιπόν, των διδακτικών παρεμβάσεων που προτείνονται είναι η καλλιέργεια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριων και η κοινωνική τους ενδυνάμωση, ώστε να κατανοήσουν την έννοια της έμφυλης ταυτότητας και τις φυλετικές διαφορές.

  • Linguistic variety refers to the variety of forms that occur in any standard language. Language forms that differ from the standard language constitute linguistic varieties and these are geographical diversity, consisting of dialects and idioms and social language. The purpose of this research is to investigate the ways of constructing the gender identity of male and female fictional characters, through the study of the linguistic varieties chosen in the interactions between them as they are presented in the mass culture texts of the television series “Konstantinos and Eleni” and “S’ apago, M’ apapas”.

   From the series “Konstantinos and Eleni” the entire episode 24 "The amnesia" is analyzed, while from the series “S’ apago, M’ apapas” excerpts from the episode "Dimitra's mother". The language model used by Eleni depends on female gossip and empathy. Konstantinos displays a competitive style, always based on the view of male dominance and social status. In the series “S’ apago, M’ apapas” Dimitra is presented as a traditional middle-class woman who comes from a puritanical family with strict moral principles and perhaps outdated views, while the male identity of Theodoris is constructed based on stereotypical male characteristics of a hero who he does not tolerate his sexuality being questioned.

   In the present study, two didactic approaches were given to high school students, based on the analyzed TV series "Konstantinos and Eleni" and "“S’ apago, M’ apapas”. Therefore, the purpose of the proposed teaching interventions is to cultivate students' critical linguistic awareness and their social empowerment, so that they understand the concept of gender identity and racial differences.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές