''Η γλωσσική ποικιλία της Σιάτιστας(Κοζάνη) : Στάσεις των ομιλητών απέναντι σε αυτή''

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΤΣΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Κουτσούκος, Νικόλαος
 8. Οικονόμου, Κωνσταντίνα | Φλιάτουρας, Ασημάκης
 9. Γλωσσική ποικιλία, βόρεια ιδιώματα, σιατιστινό ιδίωμα, στάσεις ομιλητών
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 2
 12. 45
 13. 1
 14. περιέχει εικόνες, πίνακες
  • Η εργασία αυτή έχει ως θέμα τη γλωσσική ποικιλότητα που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας, καθώς και τις στάσεις των ομιλητών απέναντι σε αυτή. Στην αρχή της εργασίας γίνεται αναφορά στις γεωγραφικές ποικιλίες της ελληνικής γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα βόρεια ιδιώματα και ειδικότερα στο κοζανίτικο ιδίωμα, κομμάτι του οποίου αποτελεί και το γλωσσικό ιδίωμα της Σιάτιστας. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναφορά στις κοινωνιογλωσσικές στάσεις προς το σιατιστινό ιδίωμα και τους ομιλητές του. Τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση και τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν κυρίως τις στάσεις των ομιλητών του ιδιώματος της Σιάτιστας. 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές