Ο ξένος και η εικόνα του σε λογοτεχνικά κείμενα

 1. MSc thesis
 2. Καλαϊτζάκη, Στέλλα
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 48
 5. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 6. Κιοσσές, Σπύρος
 7. Ξένος | Τραύμα | Mετανάστευση | Immigration | Foreigner | Trauma
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε μέσα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Δημιουργικής Γραφής και έχει ως θεματικό άξονα τη μετανάστευση στη σύγχρονη εποχή, το στοιχείο του «ξένου», της «ετερότητας» και του ψυχικού τραύματος της παραπάνω διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν δύο μυθιστορήματα της σύγχρονης Λογοτεχνίας στα οποία θα αναζητηθούν ομοιότητες αλλά και διαφορές στον τρόπο ανάδειξης της ετερότητας και κατασκευής της εθνικής ταυτότητας των πρωταγωνιστών-τριών. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το δημιουργικό. Στο πρώτο μέρος θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνιστούν συγκεκριμένες έννοιες σχετικές με το θέμα, καθώς και η ανάλυση των λογοτεχνικών έργων με κοινό γνώμονα τον «ξένο», τον μετανάστη. Το πρώτο έργο είναι Χαρταετοί πάνω από την πόλη του Κάλεντ Χοσείνι ενώ το δεύτερο είναι Εγώ ο λαθρομετανάστης του Φάτος Ρόσα. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει η παρουσίαση ενός διηγήματος με θέμα την μετανάστευση.
 8. Hellenic Open University
 9. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές