Ταξίδι στα σημεία των καιρών. Μια ανάγνωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022

Journey to the points of time. A reading of Sophocles' Antigone through the prism of the Russian invasion of Ukraine in 202 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δαυιδοπούλου, Σοφία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουνίου 2022 [2022-06-16]
 5. Ελληνικά
 6. 52
 7. Μυτιληνάκη Κέννεντυ, Μαρία
 8. Καπλάνης , Τάσος
 9. Αντιγόνη | Πόλεμος στην Ουκρανία
 10. 34
 11. 3
 12. 0
  • Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από τη διαχρονική διάσταση που αποκτά στα πλαίσια του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.
  • The paper deals with the theme of Sophocles' Antigone through the timeless dimension it acquires in the context of the war between Russia and Ukraine.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές