Η Θεσσαλονίκη ως σκηνικό στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία

Thessaloniki as backdrop in Greek crime literature (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανδραβέλης, Χρήστος
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Μυρογιάννης , Ευστράτιος
 8. Μυρογιάννης, Ευστράτιος | Φαλαγκάς , Νικόλαος
 9. θεσσαλονίκη | Αστυνομικό μυθιστόρημα
 10. 1
 11. 38
 12. 3
 13. 0
  • Η πόλη της Θεσσαλονίκης ως σκηνικό σε έργα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Μετά από μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας και τον ιδιαίτερο ρόλο των πόλεων σε αυτή, ακολουθεί μία παρουσίαση ελληνικών μυθιστορημάτων και διηγημάτων του είδους, των οποιών η υπόθεση εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στις κοινωνικές και ιστορικές αναφορές.
  • The city of Thessaloniki as a backdrop in works of Greek crime literature. After a brief reference to the history of crime literature and the special role of cities in it, a presentation of Greek novels and short stories of the genre follows, whose case unfolds in Thessaloniki, with emphasis on social and historical references.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.