Η αμφίδρομη σχέση λόγου και εικόνας στο μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη Η πριγκιπέσα Ιζαμπώ. Δοκιμή θεωρητικής και δημιουργικής προσέγγισης.

The reciprocal connection between word and image in the novel of Aggelos Terzakis The princess Izampo. An attempt of theoretical and practical approach. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσιαβριά, Ξανθίππη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Καλογήρου, Γεωργία
 8. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος | Καπλάνης, Αναστάσιος
 9. Εικόνα - Ζωγραφική | Λόγος - Λογοτεχνία | Σχήματα Λόγου | Περιγραφή | Αδελφές Τέχνες | Διακαλλιτεχνικότητα
 10. 20
 11. 21
 12. Περιέχει εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την Διακαλλιτεχνικότητα και συγκεκριμένα την συνομιλία της εικόνας και του λόγου σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, με εφαρμογή στο μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη, Η πριγκιπέσα Ιζαμπώ. Αρχικά, το πρώτο μέρος της εργασίας, αναφέρεται σε στοιχεία της ζωής του συγγραφέα, σε ζητήματα τα οποία αφορούν την ενασχόλησή του με τις τέχνες και γενικότερα σε σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τον ίδιο και σημάδεψαν το έργο του. Στη συνέχεια καταγράφονται οι μελέτες και οι θεωρητικές πραγματείες σχετικά με το λόγο και την εικόνα. Επισημαίνεται η σχέση των αδελφών τεχνών, της Λογοτεχνίας με την Ζωγραφική, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και η σύγκλιση, η «συνάντηση» των δύο, μέσω της εικονοποιίας, στα περιγραφικά μέρη των λογοτεχνικών έργων. Έπειτα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του μυθιστορήματος του Άγγελου Τερζάκη, υπό το πρίσμα του διαλόγου της εικόνας και του λόγου μέσα από τις περιγραφές προσώπων, τόπων και σκηνών δράσης στο έργο. Τέλος, στο δημιουργικό μέρος της εργασίας, δίνεται μια εναλλακτική, αισιόδοξη κατάληξη στο έργο του Τερζάκη, Η πριγκιπέσα Ιζαμπώ, και παρατίθενται εικόνες, οι οποίες, εκτιμούμε, ότι προσιδιάζουν στο ύφος και το περιεχόμενο του κειμένου.
  • The current dissertation aims at studying and pointing out the connection between Arts related to Image and Word, applied in Aggelos Terzaki’s novel The princess Izampo, in a theoretical and practical approach. The first part of the thesis includes information about the life of the author, his interests and occupation with various art forms as well as historical events that marked his career and literary artwork. Following this, the theoretical framework is added. The relationship between Word and Image, (and by extension the connection between the Sister Arts, Poetry and Painting) as well as their points of convergence are examined, through imagery, in the descriptive parts of literary works. Ιn the second part of the dissertation, excerpts from the novel The princess Izampo are being discussed, focusing on the connection between Images and Words, in the descriptions of the characters, the scenery and landscapes, as well as in the description of action scenes. In the third and final section of the thesis, a creative part is presented, where an alternative, more optimistic ending for Terzaki’s novel is suggested. Images of paintings that befit the artistic style and context of the novel are included.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.