ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

 1. MSc thesis
 2. ΣΩΦΡΟΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 44
 7. ΠΑΠΠΑΣ , ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 8. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ , ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 9. Φυσικό περιβάλλον | Φυσιολατρία | Ανθρωπομορφισμός της φύσης | Θρησκευτικότητα | Γυναίκα | Κοινωνικός ρόλος γυναικών | Natural environment | Natural lover | Humanity of nature | Religiousness | Woman | Social role of women
 10. 36
 11. 0
 12. 0
  • Στη παρούσα εργασία, γίνεται η προσπάθεια διερεύνησης του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μέσα από τους άξονες της φύσης, της θρησκείας και της γυναίκας, που έχουν σημαντική θέση στο διηγηματογραφικό του έργο. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση της θέσης και της λειτουργίας των τριών αυτών στοιχείων που λαμβάνουν χώρα στα διηγήματά του. Ο Παπαδιαμάντης, απεικονίζει με ρεαλισμό τους χώρους και τις ζωές των ανθρώπων, ψυχογραφώντας τους χαρακτήρες και απεικονίζοντας τις συνθήκες ζωής κάτω από τις οποίες επιβιώνουν και ενεργούν. Τα έργα του έχουν πολλές φορές έναν έντονο λυρισμό και μια χαρακτηριστική χρήση της γλώσσας που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά του. Στα διηγήματά του, έκδηλος είναι ο κυρίαρχος ρόλος της φύσης, ενώ κατέχει τεράστια αξία στη ζωή του. Παρόμοια και η θρησκεία, που αποτελεί για εκείνον αναπόσπαστο μέρος της ζωής του, με ένα πνεύμα θρησκευτικότητας να αποτυπώνεται στα διηγήματα του. Όσον αφορά τη γυναίκα, η παρουσία της στο έργο του διαθέτει μεγάλης σημασίας θέση, δημιουργώντας μια διαχρονική σχέση και ταύτιση. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάζεται η θέση την οποία καταλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, η θρησκεία και η γυναικεία υπόσταση μέσα στα διηγήματα του. Παράλληλα, εξετάζεται και ο λειτουργικός ρόλος των τριών αυτών αξόνων σε αρκετούς εκφάνσεις της ζωής στην εποχή του συγγραφέα ( οικογένεια, εκκλησία, κοινωνία κ.α), με ιδιαίτερη βάση στα περισσότερα διηγήματα, τον γενέθλιο τόπο του, τη Σκιάθο.
  • In the present work, is made an effort to be investigated the workmanship of Alexandros Papadiamantis, inside of the nature, religion and the woman, who have leading position to his work, which is characterized with picturesqueness and narration. More specifically, is been undertaken the interpretive approach of the place and function of these three elements that take place to his story. Papadiamantis, shows with realism the place and peoples’ lives, psychographing the real charatcters. His work has many times an intense rylicism and a characteristic use of language, that highlight its creativity. In his stories, manifest is the nature’s important role, though has huge value in his life. Similar is morality, which constitutes for him an integral part and way of life, with a spirit of deep morality to be imprinted in his stories. Concerning to the woman, her presence in his work has important meaning’s position, creating and eternal relationship and indentification. In the context of the present work, is being examined the place where is pointed out the physical environment, the morality and the woman subsistence in his stories. Alongside, is being examined also the operating role of these three keystones to enough sectors of the life in the age of Papadiamanti (family, church, society, etc), with special base in more stories, his birth place, Skiathos.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.