Η μεταμφίεση σε άλλο φύλο ως αρχετυπική αφηγηματική ιδέα στον κινηματογράφο – Μελέτες περίπτωσης

Cross-dressing as an archetypal narrative idea in film – Case studies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κοκκάλα, Αικατερίνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Σκοπετέας, Ιωάννης
 8. Σκοπετέας, Ιωάννης | Πετρίδης, Σωτήριος
 9. αρχέτυπο | κινηματογράφος | μεταμφίεση σε άλλο φύλο | παρενδυσία | πλοκή | σεναριακή ιδέα | archetype | concept | cross-dressing | film | plot
 10. 1
 11. 31
 12. 26
 13. Περιέχει πίνακες και εικόνες.
  • Κύριο θέμα της παρούσας μελέτης είναι η μεταμφίεση σε άλλο φύλο ως αφηγηματική ιδέα και συγκεκριμένα ο τρόπος που αυτή αξιοποιείται στον κινηματογράφο. Αρχικά, επιχειρείται μια διασαφήνιση όρων που αναδεικνύει το γεγονός ότι ο όρος παρενδυσία, δανεισμένος από την επιστήμη της Ψυχοπαθολογίας, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει μια τέτοια συμπεριφορά, δεν είναι κατάλληλος για να περιγράψει την απόφαση των δραματικών χαρακτήρων να παρενδυθούν, καθώς τα κίνητρα τους είναι εντελώς διαφορετικά. Επιπροσθέτως, μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις αφηγηματικές τέχνες (θέατρο, πεζογραφία και κινηματογράφο) καταδεικνύεται ο αρχετυπικός της χαρακτήρας και οι βαθιές της ρίζες. Στη συνέχεια, μέσω μιας σύντομης ανασκόπησης της βασικής θεωρίας που αφορά το σενάριο, ορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο βάση του οποίου διενεργούνται οι μελέτες περίπτωσης. Στις μελέτες περίπτωσης συνεξετάζονται και αναλύονται οκτώ ταινίες για τις οποίες το εν λόγω αφηγηματικό εύρημα αποτελεί κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη της πλοκής ή και κεντρική σεναριακή ιδέα. Αποδεικνύεται ότι οι δημιουργοί, αν και ξεκινούν από μια κοινή αφετηρία -από μια ιδέα τόσο παλιά, όσο και η ίδια η αφήγηση- καταφέρνουν, μέσω της αφηγηματικής και αισθητικής της διαχείρισης, να τερματίσουν σε διαφορετικό ο καθένας τέρμα -σε πλοκές πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες, ενδεικτικές του προσωπικού τους ύφους. Εξάλλου, μια κινηματογραφική ταινία είναι το προϊόν της δουλειάς πολλών ανθρώπων, διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι, αν και σε γενικές γραμμές υπηρετούν ένα κοινό όραμα, ο καθένας ξεχωριστά εισάγει τη δική του προσωπική σφραγίδα.
  • The narrative idea of cross-dressing and specifically the way it is used in film is the main topic of this dissertation. Firstly, a clarification of terms is attempted to highlight the fact that the term παρενδυσία, borrowed from the science of Psychopathology, that is often used to describe such a behavior, is not appropriate to describe the decision of the dramatic characters to disguise as their motives are completely different. In addition, its archetypal character and its deep roots are demonstrated through a brief historical review of the narrative arts (theater, prose and film). Then, the theoretical framework, on the basis of which the case studies are conducted, is defined through a summarization of the basic theory concerning the screenwriting. Eight movies, for which this narrative idea is the concept or a key element of the plot development, are examined and analyzed in the case studies. As it turns out, the creators despite the common starting point -an idea as old as the narration itself- manage, through the narrative and aesthetic management of this idea, to reach a different finish -original and interesting plots, indicative of their personal style. Moreover, a movie is the product of the work of many people, of different specialties, who although generally are serving a common vision, each one individually introduces his own personal stamp.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές