"Τηλεόραση και παιδί: Ο μικρός πολίτης της Φρουτοπίας"

 1. MSc thesis
 2. Αθανασοπούλου, Παρασκευή
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Βόγλη , Ελπίδα
 8. Αντωνοπούλου , Παναγιώτα | Νικολάου, Πασχάλης
 9. παιδική τηλεόραση, Φρουτοπία, «αλλαγή», εκπομπές, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία, 17 Παγκόσμιοι Στόχοι του ΟΗΕ
 10. 27
 11. 18
 12. 0
 13. Τσακνάκης, Ε. (2018). Πώς τα κρατικά κανάλια προώθησαν, κατά την τελευταία “χρυσή” εποχή τους (1981- 1989), τον εκδημοκρατισμό και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.
  • Η δεκαετία του ’80 αποτέλεσε ορόσημο για την Ελλάδα. Η εποχή της «αλλαγής» έφερε δραστικές εξελίξεις στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στο πολιτικό τοπίο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η τηλεόραση ανθεί τη δεκαετία του ’80 και οι εκπομπές της έχουν ως αποδέκτες τηλεθεατές όλων των ηλικιών. Η παιδική τηλεόραση, στη μεταβατική αυτή περίοδο, παρουσιάζει μια πληθώρα παιδικών εκπομπών, κάποιες ορμώμενες και από το εξωτερικό. Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας τίθεται η Φρουτοπία του Ευγένιου Τριβιζά, ένα κόμικ που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη το 19 . Ενώ στην πρότερη βιβλιογραφία, δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο θέμα, εδώ επιδιώχθηκε να αναδειχθούν οι αξίες και τα ιδανικά της ονειρεμένης Φρουτοπίας. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η τηλεόραση ως κοινωνικό φαινόμενο τη δεκαετία του ’80. Ακόμα, ακολουθεί η ανάλυση των παιδικών εκπομπών, μελετάται η επιρροή στον καταναλωτισμό από την τηλεόραση και τις αλλαγές που επέφερε στα πρότυπα που επικρατούσαν μέχρι τότε. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα εξεταστεί η Φρουτοπία και οι αξίες που διδάσκει στους μικρούς θεατές. Ο ενεργός πολίτης του αύριο διαμορφώνεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισοτιμία, την ισονομία, τον αλτρουισμό, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, όπως τα προβάλλει το κόμικ. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν η Φρουτοπία μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη διά βίου μάθηση προσανατολισμένη στην αειφορία. Στο δημιουργικό μέρος, παρουσιάζονται οχτώ δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στις οποίες χρησιμοποιούνται κάποιοι από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, οι ήρωες της Φρουτοπίας και ιστορίες Δημιουργικής Γραφής.
  • The decade of 1980 constituted a landmark for Greece. The period of “Change” brought drastic developments in the social situation, the political landscape and the Media. Television flourishes in the 1980s and its shows attract audiences of all age groups. Television for children during this transitional era, presents a variety of programs, some of which are coming from abroad. The main object of this paper is the show “Frutopia” by Evgenios Trivizas, a comic which was adapted for television in 19. Although formerly not discussed in bibliography, the present work attempts to highlight the values and ideals rising from the dreamy land of “Frutopia”. The structure of the paper involves two main chapters. The first chapter examines television as a social phenomenon in the 1980s. Furthermore, it presents an analysis of children shows and a study of the influence television had to consumerism and the changes it brought to the standards that were followed until then. The second chapter will discuss “Frutopia” and the values it teaches to its young audience. The active citizen of the future is formed through human rights, parity, equity, altruism, justice and democracy as those are presented by the comic. The crucial question is whether “Frutopia” could be utilized in the solution of environmental problems and for lifelong learning oriented towards sustainability. The creative part presents eight activities for environmental education, in which some of the seventeen Sustainable Development Goals of the UN, the heroes of Frutopia and stories of creative writing are involved.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές