Η μουσική στον κινηματογράφο: Ανάλυση της αφηγηματικής λειτουργίας του sound design στις ταινίες A Clockwork Orange και Three Colors: Blue. Μουσική επένδυση της Α΄ Πράξης σε πρωτότυπη ταινία μεγάλου μήκους

Music in Cinema: Analysis of the narrative function of sound design in the films A Clockwork Orange and Three Colors: Blue. Soundtrack of Act I of an original feature film (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γοργορίνη, Βασιλική
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Ιωσηφέλης, Παναγιώτης
 8. Σκοπετέας, Ιωάννης | Νικολάου, Πασχάλης
 9. κινηματογραφική μουσική | film score | μουσική επένδυση | λάιτμοτιφ | meta- diegetic music
 10. 2
 11. 25
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η μουσική και ο ήχος στη, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Anthony Burgess (1962), ταινία του Stanley Kubrick, Α Clockwork Orange (1971). Χρησιμοποιώντας τον, πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, ήχο του Moog synthesizer η καταξιωμένη συνθέτρια, Wendy Carlos διασκευάζει γνωστά αριστουργήματα της κλασικής μουσικής παραδίδοντας στον σκηνοθέτη τον ήχο [soundtrack] που θα επενδύσει το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. Η μουσική στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αφηγηματικές τεχνικές και παραμέτρους, προσφέρει πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας του θέματος της βίας που πραγματεύεται η ταινία, καθώς και των χαρακτήρων που τη φέρουν, προσκαλώντας, παράλληλα, τον θεατή σε ένα ιδιόρρυθμο παιχνίδι εμπλοκής και αποστασιοποίησης. Σε ένα επόμενο στάδιο, εξετάζεται η αφηγηματική λειτουργία του film score που συνέθεσε ο Zbignew Preisner για την πρώτη ταινία της Τριλογίας του Krzysztof Kieslowski, Bleu (1993). Το score αποκαλύπτει, με μοναδικό τρόπο, την εσωτερική ζωή της πρωταγωνίστριας, ενώ η παράλληλη ανάπτυξή του με την πλοκή καταλήγει στην εντυπωσιακή συνένωση, μέσω της τελικής μοντάζ- σεκάνς, όλων των μοτίβων και θεμάτων που το αποτελούν. Στην Μπλε, η μουσική δεν αποτελεί μονάχα το ίδιο το θέμα της ταινίας, αλλά κινείται αυτόνομα μέσα σε αυτή, διεκδικώντας ενίοτε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι δύο ταινίες, παρ’ όλο που αποτελούν προϊόν διαφορετικών εποχών, μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο: τον τρόπο με τον οποίο η μουσική συμπορεύεται με την εικόνα, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο νοηματοδότησης των διπόλων άτομο - κοινωνία, ελεύθερη βούληση - στέρηση της ελευθερίας, καθώς και της εσωτερικής ζωής των βασικών της χαρακτήρων. Αφού προηγηθεί η ανάλυση της αφηγηματικής λειτουργίας της μουσικής επένδυσης στην κάθε ταινία, θα ακολουθήσει η σύγκριση των δύο ταινιών ως προς τον τρόπο χειρισμού της μουσικής και του ήχου. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστεί η Πρώτη Πράξη πρωτότυπης ταινίας μεγάλου μήκους, στην οποία θα εμπεριέχεται μουσική με παρόμοιο τρόπο όπως στις δύο ταινίες.
  • The present paper examines the catalytic role played by music and sound in the film by Stanley Kubrick A Clockwork Orange (1971) based on the novel of the same name by Anthony Burgess (1962). Using the, pioneering for that time sound of Moog Synthesizer the acclaimed composer Wendy Carlos adapts well- known masterpieces of classical music delivering to the director the sound that will invest most of his film. Music in A Clockwork Orange, combined with the rest of the narrative techniques and parameters, offers multipal levels of interpretations of the subject of violence dealt in the film as well as the characters that carry it while inviting the viewer to a peculiar game of engagement and distancing. Αt a later stage, the narrative function of the score composed by Zbignew Preisner for the first film of Krzysztof Kieslowski’s Trilogy Blue (1993) is examined. The score reveals in a unique way the inner life of the protagonist while its parallel development with the plot results in the impressive fusion through the final montage- sequence of all the motifs and themes that make up it. In Blue music is not only the very subject of the film, but moves autonomously within it, sometimes claiming the leading role. The two films although the product of different eras share a common element: the way in which music goes with the image creating a new field of meaning for the dipols of individual – society, free will – deprivation of freedom, as well as the inner life of its main characters. After analyzing the soundtrack of its film the comparison of the two films will follow in terms of how to handle music and sound. The second part of the paper will present the First Act of an original feature film which will include music in a similar way as in the two films.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές