Η τέχνη της μεταγραφής από το θέατρο στον κινηματογράφο. Case study: Η σεναριακή μεταγραφή του έργου του Tennessee Williams A Streetcar Named Desire στην ομότιτλη ταινία του Elia Kazan και στην ταινία Blue Jasmine του Woody Allen

The art of stage-to-film adaptation. Case study: The transcription of Tennessee Williams’ play A Streetcar Named Desire to the films A Streetcar Named Desire by Elia Kazan and Blue Jasmine by Woody Allen (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γιαννούλα, Αικατερίνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Τερζής, Νίκος
 8. Πετρίδης, Σωτήριος | Ιωσηφέλης, Παναγιώτης
 9. Θέατρο | Κινηματογράφος | Διασκευή | Σενάριο
 10. 8
 11. 16
 12. πίνακες, εικόνες
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της διαδικασίας μεταφοράς ενός θεατρικού έργου στον κινηματογράφο. Αναλύεται διεξοδικά η πρακτική της μεταγραφής υπάρχοντος θεατρικού κειμένου σε σενάριο από τον σεναριογράφο και η οπτικοποίησή του από τον σκηνοθέτη. Περιλαμβάνονται θεωρητικό και δημιουργικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται αρχικά η διασαφήνιση της φύσης των δυο τεχνών και εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Στη συνέχεια ερευνώνται οι διάφορες κατηγορίες διασκευής και τα στάδια εργασίας για την επίτευξη του στόχου. Στο ειδικό μέρος της θεωρίας, αρχικά γίνεται εκτεταμένη ανάλυση του θεατρικού έργου A Streetcar Named Desire, ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι θεματικές του. Στη συνέχεια αναλύονται ξεχωριστά οι δυο ταινίες που στηρίζονται στο θεατρικό και εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι αναλογίες με το πρωτότυπο. Πρόκειται για τις ταινίες A Streetcar Named Desire σε σκηνοθεσία Elia kazan και Blue Jasmine σε σκηνοθεσία Woody Allen. Στο δημιουργικό μέρος περιλαμβάνεται σενάριο ταινίας μικρού μήκους, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Tennessee Williams Orpheus Descending, με μετατόπιση της δράσης στην Ελλάδα του σήμερα. Είναι μια προσπάθεια να απεικονιστεί στην πράξη η διαδικασία διασκευής.
  • The aim of this paper is to explore the process of adaptation of a theatrical play into screenplay. The procedure of adapting an existing theatrical play to a film screenplay and its visualization by the film director is discussed in detail. The thesis consists of a theoretical and a creative part. In the theoretical part, the differences and similarities of the two art forms are discussed. Further, the different categories of adaptation and the stages towards the goal of adaptation are analyzed. In the specific theoretical part, an extensive analysis of the theatrical play A Streetcar Named Desire is presented in order to achieve a comprehensive understanding of its different themes/topics. Next, the two film adaptations of the play are analyzed along and their similarities and analogies to the original work are presented. The two films are A Streetcar Named Desire directed by Elias Kazan and Blue Jasmine by Woody Allen. The creative part consists of a short film screenplay, based on Tennessee Williams's theatrical play Orpheus Descending, transferred to modern Greece, in an attempt to practically illustrate the adaptation proces.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές