Η Ελληνική Λογοτεχνία του Φανταστικού κατά την πρώτη εικοσαετία του 21ου αιώνα: επισκόπηση των εκδοτικών τάσεων και των δημιουργών

Greek Literature of the Fantastic during the first twenty years of the 21st century: an overview of writers and publishing tendencies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλαντζής, Σπυρίδων
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Κουμασίδης, Ιορδάνης
 8. Μυρογιάννης, Ευστράτιος | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. Λογοτεχνία | Literature | Φανταστικό | Fantastic | Εικοτολογική Μυθοπλασία | Speculative Fiction | Επιστημονική Φαντασία | Science Fiction | Υπερφυσικός Τρόμος | Supernatural Horror | Fantasy | Fantasy
 10. 1
 11. 21
 12. 6
 13. Περιέχει: διαγράμματα, εικόνες
 14. Γράμματα ΙΙ. Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ός αιώνας). Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας). Εγχειρίδιο Μελέτης / Αναστασία Νάτσινα, επιμ.
  • Η Λογοτεχνία του Φανταστικού και τα υποείδη της (Επιστημονική Φαντασία, Υπερφυσικός Τρόμος, Fantasy), ήταν έως τα τέλη του 20ου αιώνα σχετικά άγνωστη στο ευρύ ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ενώ η παραγωγή έργων του είδους από εγχώριους δημιουργούς υπήρξε μέχρι πρόσφατα πολύ περιορισμένη. Με την έλευση της νέας χιλιετίας, το ελληνικό κοινό «γνωρίστηκε» με το Φανταστικό, κυρίως μέσω των κινηματογραφικών μεταφορών πολύ γνωστών και επιτυχημένων έργων ξένων δημιουργών, όπως οι σειρές ταινιών «O Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Harry Potter». Αυτή η «γνωριμία» σε συνδυασμό με τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επέτρεψαν την έκδοση λογοτεχνικών έργων μικρού τιράζ, οδήγησε σταδιακά, κατά την πρώτη εικοσαετία του 21ου αιώνα, στη δημοσίευση μιας πληθώρας νέων έργων του είδους από πρωτοεμφανιζόμενους και μη Έλληνες συγγραφείς. Ωστόσο, το εγχώριο αναγνωστικό κοινό της Λογοτεχνίας του Φανταστικού –ξένης και ελληνικής- είναι σχετικά περιορισμένο, ενώ η παραγωγή/προσφορά έργων μεγάλη, γεγονός το οποίο, συνδυαζόμενο με τη μάλλον πρόχειρη αντιμετώπιση των εγχώριων δημιουργιών από πολλούς, κυρίως νεοσύστατους και μικρούς εκδοτικούς οίκους, προκαλεί αρνητικές καταστάσεις: το κοινό δυσπιστεί απέναντι στους Έλληνες δημιουργούς και κάποια πραγματικά αξιόλογα έργα αποτυγχάνουν εμπορικά. Επιπλέον, η πανδημία του covid-19 προσέθεσε ένα ακόμα εμπόδιο σε μια ήδη επιβαρυμένη αγορά, καθιστώντας το μέλλον της ελληνικής Λογοτεχνίας του Φανταστικού προβληματικό.
  • Until the late 90s, Fantastic Literature and its subgenres (Science Fiction, Supernatural Horror, Fantasy), used to be a genre rather unknown for most of the Greek literature audience. Even more, the domestic production of such works was, until recently, very limited. After the millennium, Greeks were introduced to the Fantastic through film adaptations of well-known and successful foreign novels, such as The Lord of the Rings and Harry Potter series. This “introduction”, combined with technological advances that allowed publishing of books in few copies, have led –during the first two decades of the 21st century- to a big volume of new Fantastic Literature works, written by either established and/or debutant Greek writers. However, the genre has rather few fans among Greek literature readers, compared to Greek and international supply of such works. Moreover, many publishing houses in Greece, mainly newly-established and of small size, show little professionalism towards domestic works of the Fantastic. These facts have negative consequences, as Greek literature audience mistrust Greek writers of the genre and the majority of some remarkable domestic works of the Fantastic end up to commercial failure. Furthermore, the covid-19 pandemic added a new burden to an already overloaded market, in a way that the future of Greek Fantastic Literature seems to be problematic.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.