Η αναπαράσταση των Τρικάλων στο έργο της Τούλας Τίγκα

The representation of Trikala in Toula’s Tiga work (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλογιάννη, Βασιλική - Αλίκη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Κούγκουλος, Θανάσης
 8. Βασιλειάδης, Βασίλειος | Πατερίδου, Γεωργία
 9. πεζογραφία | χώρος στη λογοτεχνία | Τούλα Τίγκα | Τρίκαλα
 10. 1
 11. 34
 12. 0
 13. 0
  • Γέννημα θρέμμα ενός τόπου από τον οποίο δεν λείπουν αξιόλογοι άνθρωποι των γραμμάτων ήρθα σε επαφή με το έργο της Τούλας Τίγκα σε νεαρή ηλικία, ως αναγνώστης αρχικά. Εργαζόμενη ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήρθα εκ νέου σε επαφή με το έργο της με αφορμή το νέο βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Γυμνασίου το οποίο κλήθηκα να διδάξω και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα κεφάλαιο από το βιβλίο της Εποχή των υακίνθων. Μπορεί το συγκεκριμένο έργο να θεωρείται ως ένα από τα κατεξοχήν βιβλία για νέους–εφήβους, αλλά μου έδωσε το έναυσμα να αξιοποιήσω και να ασχοληθώ με το σύνολο του συγγραφικού της έργου όχι μόνο λογοτεχνικά, αλλά πρωτίστως συνεξετάζοντας την επίδραση της γενέθλιας πόλης σε αυτό. Η Τούλα Τίγκα είναι γεννημένη στα Τρίκαλα και ως την περίοδο που ξεκινά τη συγγραφή, τα Τρίκαλα δεν είναι η μοναδική πόλη στην οποία ζει. Υπάρχουν κι άλλες πόλεις σταθμοί στη ζωή της. Όμως η επίδραση της γενέθλιας πόλης στο συνολικό έργο της είναι ορατή, σαφής και αναμφισβήτητη. Υπάρχουν βιβλία στα οποία δεν απαντάται καμία –έμμεση ή άμεση– αναφορά στη γενέθλια πόλη, αλλά αναλογικά στην πλειοψηφία των έργων η παρουσία της είναι εμφανής άλλοτε ως επίκεντρο γύρω από το οποίο δομείται η μυθοπλασία και άλλοτε ο γενέθλιος τόπος ξεπροβάλλει έμμεσα μέσα από τις αναφορές σε αυτόν με τη μορφή προσωπικών βιωμάτων, αναμνήσεων, ακουσμάτων. Άλλωστε η θεωρία του χώρου στη λογοτεχνία αναγνωρίζει τη σημασία της διάστασης του χώρου με την ευρύτερη σημασία. Ο χώρος πλέον δεν εξετάζεται και δεν αξιοποιείται μόνο ως γεωγραφικός όρος αλλά και ως χώρος συνείδησης, στον οποίο ο γενέθλιος τόπος έχει αφήσει το αποτύπωμά του με μορφή εμπειριών, βιωμάτων, συναισθημάτων. Η διττή αυτή διάσταση του χώρου στο έργο της Τούλας Τίγκα ερευνάται στη συγκεκριμένη εργασία με την εστίαση να γίνεται στα έργα όπου υπάρχει η αναπαράσταση των Τρικάλων.
  • Native born in a place where there are remarkable and highly educated people, I came in contact with Tula`s Tigka work at a young age, as a reader initially. Working as a teacher in Secondary Education, I came in contact with her work again on the occasion of the new book of Modern Greek Literature of the 1st Gymnasium, which I had to teach and which includes a chapter from her book The Age of Hyacinths. This work may be considered one of the best books for young people, but it gave me the impetus to use and deal with the whole of her writing work not only literary, but primarily by co-examining the influence of the hometown on it. Tula Tiga is born in Trikala and until the time she started writing, Trikala is not the only city where she lives. There are other cities landmark in her life. But the influence of the hometown on her overall work is visible, clear and indisputable. There are books in which there is no reference –indirect or direct– to the hometown. But proportionally in the majority of the works the presence of hometown is evident, sometimes as a focal point around which the fiction is built and sometimes the place of birth emerges indirectly through the references to it in the form of personal experiences, memories, sounds. After all, the theory of space in literature recognizes the importance of the dimension of space with the broader meaning. Space is no longer considered and used not only as a geographical term but also as a space of consciousness, in which the place of birth has left its mark in the form of experiences and emotions. This dual dimension of space in Tula’s Tiga work is investigated in this dissertation with the focus being on fictions where there is the representation of Trikala.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές