Η αλλαγή της κοινωνικής και οικονομικής ταυτότητας του Έλληνα, μέσα από χαρακτηριστικές τηλεοπτικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 1980

The Change in the Social and Economic Identity of the Greeks through Typical TV Commercials of the 1980s (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 15 Μαρτίου 2020 [2020-03-15]
 5. Ελληνικά
 6. 148
 7. ΧΟΛΙΒΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 8. ΧΟΛΙΒΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 9. Διαφήμιση | Καταναλωτής | Τηλεόραση | Δεκαετία 1980 | Κοινωνική και Οικονομική Ταυτότητα | Στερεότυπα
 10. 3
 11. 14
 12. 5
 13. -
  • Από το πρώτο χτύπημα του ξυπνητηριού έως το τέλος της ημέρας μας, κατακλυζόμαστε από αμέτρητα διαφημιστικά μηνύματα. Οι διαφημιστικές καμπάνιες προώθησης προϊόντων έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας - στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις αφίσες των δρόμων, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στους υπολογιστές μας, στα σούπερ μάρκετ, στον κινηματογράφο, κλπ. Οι διαφημιστές μάς έμαθαν τους ποικίλους τρόπους μεταφοράς ενός μηνύματος, ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε για τα νέα προϊόντα της αγοράς, αποκτώντας ταυτοχρόνως μια μαζική συμπεριφορά και κοινές επιθυμίες. Η διαφημιστική επικοινωνία, ως μέσο που διασχίζει τον πολιτισμό μας, φέρει στοιχεία -συμβολικές ιδιότητες αγαθών, πρόσωπα και πρότυπα, χιούμορ στην αφήγηση, εικόνες και καταστάσεις, στερεότυπα και αισθητικά στοιχεία- που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην κουλτούρα μας. Οι μεγάλοι μιλάμε για τα αγαπημένα μας διαφημιστικά σποτ, ενώ τα παιδιά τραγουδούν τα τζινγκλ που έχουν εντυπωθεί στο μυαλό τους. Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση αποτελεί καθρέφτη της κοινωνίας, ενώ άλλοι ότι η κοινωνία καθορίζει το ύφος της διαφήμισης. Στη δική μας μελέτη ερευνούμε τον τρόπο, με τον οποίο αποτυπώνονται οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές στην ταυτότητα του Έλληνα, μέσα από χαρακτηριστικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 1980. Η διαφήμιση -ως θεσμός που διαμεσολαβεί κοινωνικοοικονομικές σχέσεις και παράλληλα μορφοποιεί και αναπαράγει καταναλωτικά πρότυπα και κοινωνικά στερεότυπα- αποτελούσε ανέκαθεν «συστατικό στοιχείο» της μιντιακής αγοράς, με πολλαπλές διαστάσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας μελετώνται σαράντα τηλεοπτικές εμβληματικές διαφημίσεις της δεκαετίας του ’80 και αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο αυτές αφενός συμβολοποίησαν τις μεταβολές των κοινωνικών και οικονομικών ταυτοτήτων της εποχής και αφετέρου επηρέασαν τους καταναλωτές, όλων των ηλικιών, διαμορφώνοντας τις αγοραστικές τους προτιμήσεις και δημιουργώντας συγκεκριμένα πρότυπα «χαρακτήρα».
  • From the first buzz of the alarm clock till the end of our day, we are flooded with countless commercials. Product promotion campaigns have become an integral part of our daily lives - on television, on the radio, on street posters, in newspapers, in magazines, on our computers, in supermarkets, in cinema, etc. Advertisers have trained us in the variety of ways they use to communicate a message so that we can stay up-to-date on new commercial products, while - at the same time - acquiring mass attitudes and collective desires. Advertising communication, as a means of crossing our cultural environment brings elements - symbolic properties of goods, faces and archetypes, humor in storytelling, images and situations, stereotypes and aesthetics - that are fully integrated into our culture. We talk about our favorite commercials, while the children sing the jingles that have been impressed on their minds. Several scholars argue that advertising is a mirror of society, while others argue that society defines the style of advertising. In our study we investigate the way in which social and economic changes in the identity of the Greeks were expanded, through typical advertisements of the 1980s. Advertising - as an institution that mediates socio-economic relations and at the same time shapes and reproduces consumer patterns and social stereotypes - has always been a “component” of the Media market in multiple dimensions. The present thesis examines forty emblematic television advertisements of the 1980s and analyzes how they, on the one hand, encapsulated the changes in the social and economic identities of the time, and on the other, influenced consumers, shaping their purchasing preferences and creating specific “character” templates.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές