Η επίδραση του Ρομαντισμού στο ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα: μια προσέγγιση βασισμένη στην ανάλυση των χαρακτήρων και του χώρου

The influence of Romanticism on the historical novel of the 19th century: an approach based on the analysis of characters and space (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αναστασοπούλου, Ευγενία
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. Συμεωνίδης, Θωμάς
 8. Συμεωνίδης, Θωμάς | Σαμίου, Αντιγόνη
 9. Ρομαντισμός | Romanticism | συναίσθημα | sentiment | φύση | nature | ιδεαλισμός | idealism | χαρακτήρες | characters | χώρος | space
 10. 5
 11. 28
 12. 0
 13. Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, τ. Β'. / Προβατά, Δ. & Γκότση Γ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση που άσκησε στο ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα το ρεύμα του Ρομαντισμού. Για να το επιτύχει αυτό, μελετάει συγκριτικά τέσσερα έργα κορυφαίων εκπροσώπων του είδους, τον Ιβανόη του Γουόλτερ Σκοτ, την Απαγωγή του Ρ. Λ. Στίβενσον, την Ιστορία Δύο Πόλεων του Τσαρλς Ντίκενς και το Κόκκινο και το Μαύρο του Σταντάλ. Εστιάζοντας στις ρομαντικές επιρροές που εντοπίζονται στα στοιχεία των χαρακτήρων και του χώρου, μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, διαπιστώνεται η σύνδεση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού ρεύματος με το μυθιστορηματικό αυτό είδος, ακόμα και όταν λαμβάνει χώρα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπως το ρεαλιστικό, μεταφέροντας έτσι την αδιάσπαστη ενότητά τους σε μια διαχρονική διάσταση.
  • This dissertation examines the influence that the movement of Romanticism had on the historical novel of the 19th century. To achieve this, it comparatively studies four works by leading figures of the genre, Walter Scott's Ivanhoe, R. L. Stevenson's Kidnapped, Charles Dickens's A Tale of Two Cities and Stendhal's The Red and the Black. Focusing on the romantic influences found in the elements of characters and space, through the particular characteristics of each, the connection of this particular literary movement with this novel genre is ascertained, even when it takes place in a different context, such as the realistic, conveying thus their inseparable unity in a timeless dimension.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές