Γυναικείος χαρακτήρας και αφήγηση στις ταινίες τρόμου του αμερικάνικου κινηματογράφου

Female character and narration in American horror films (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βάσιου, Αφροδίτη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Σκοπετέας , Ιωάννης
 8. Πετρίδης, Σωτήριος | Νικολάου, Πασχάλης
 9. Αφήγηση, γυναικείος χαρακτήρας, τερατώδης θηλυκότητα, αμερικάνικος κινηματογράφος, ψυχανάλυση
 10. 4
 11. 4
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι γυναικείοι χαρακτήρες στις ταινίες τρόμου του αμερικάνικου κινηματογράφου. Επιλέχτηκαν ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου, γιατί πρόκειται για ταινίες με κλασική αφηγηματική δομή. Στις ταινίες αυτές ο γυναικείος χαρακτήρας πρωταγωνιστεί ή κατέχει μια σημαντική θέση στην αφήγηση. Επίσης, έχοντας ως βάση τη φεμινιστική ψυχαναλυτική θεωρία και συγκεκριμένα το έργο της Creed πάνω στην τερατώδη θηλυκότητα, επιλέξαμε το δείγμα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι εφτά ταινίες που επιλέχθηκαν ανήκουν στις εξής κατηγορίες: η αρχαϊκή μητέρα, η τερατώδης μήτρα, η γυναίκα ως μάγισσα, η γυναίκα ως βρικόλακας, η δαιμονισμένη γυναίκα, η γυναίκα ευνουχίστρια και η μητέρα ευνουχίστρια. Αρχικά, εξετάσαμε τις ταινίες τρόμου σαν ξεχωριστό κινηματογραφικό είδος, παραθέσαμε ορισμένα στοιχεία αφηγηματικής δομής και φεμινιστικής ψυχαναλυτικής θεωρίας σχετικά με την αναπαράσταση των γυναικών στις ταινίες τρόμου και το αντρικό βλέμμα. Στη συνέχεια, αναλύσαμε τις ταινίες αφηγηματικά, παρουσιάσαμε τη δομή τους, τους γυναικείους χαρακτήρες και τις ψυχαναλυτικές παρατηρήσεις. Τέλος, καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα και κοινά σημεία από ψυχαναλυτική και αφηγηματική άποψη, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το γυναικείο σώμα και ο χαρακτήρας αποτελεί την πηγή τρόμου στις ταινίες.
  • The present study examines the way in which the female character is depicted within the narration of American horror films. The choice of the subgenre of American horror films as the focal point of the study was primarily made because of their classic narrative structure, in which the female character is either a protagonist or holds a significant role. The individual selection of films was furthermore guided by the feminist psychoanalytic theory as well. Barbara Creed representation of the monstrous feminine helped classifying the films into the following seven categories: the archaic mother, the monstrous womb, woman as witch, woman as vampire, possessed woman, woman as castrator and castrator mother. At first, we examined horror films as a genre, then the narrative structure and the feminist psychoanalytic theory that shows the ways in which the female characters are represented in horror films and portrayed by the male gaze. We examined the structure of the movies, the female characters and the psychoanalytic theory. According to our analysis, we concluded that there are several points in common between the psychoanalytic and narrative viewpoints of the female body and character being a source of fear in films.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.