Μεταφορά μυθιστορηματικού λόγου σε σεναριακό: διασκευή τμήματος του μυθιστορήματος του Γιώργου Θεοτοκά Ασθενείς και Οδοιπόροι σε κινηματογραφικό σενάριο.

Transforming novel into script: Adaptation of part of the novel of Georgios Theotokas Patients and Travellers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κοϊτανίδου, Ευθυμία Αικατερίνη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Ιωσηφέλης, Παναγιώτης
 8. Καλαμπάκας, Ευάγγελος | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. διασκευή | σενάριο | Θεοτοκάς
 10. 22
 11. 12
 12. 0
  • Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η μεταφορά μυθιστορηματικού λόγου σε σεναριακό. Συγκεκριμένα, η διασκευή τμήματος του μυθιστορήματος του Γιώργου Θεοτοκά Ασθενείς και Οδοιπόροι σε κινηματογραφικό σενάριο. Η διασκευή είναι μία συνηθισμένη πρακτική όπως φανερώνει η πληθώρα διασκευών από το ένα μέσο στο άλλο. Το ερώτημα που τίθεται και διερευνάται είναι ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης διασκευής και ποιες αλλαγές συντελούνται κατά τη διαδικασία αυτή. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Αρχικά, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται πληροφορίες για τον συγγραφέα Γιώργο Θεοτοκά, για το λογοτεχνικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργεί και για το μυθιστόρημά του Ασθενείς και Οδοιπόροι. Στο δεύτερο μέρος ερευνάται το σενάριο και τα ειδολογικά του χαρακτηριστικά. Στο τρίτο μέρος επιχειρείται ένας ορισμός της διασκευής, παρουσιάζονται οι ειδολογικές διαφορές μυθιστορήματος και ταινίας καθώς και οι μεταμορφωτικές πράξεις που συντελούνται στη διαδικασία της διασκευής. Στο τέταρτο μέρος αιτιολογείται η επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος του μυθιστορήματος για διασκευή. Τέλος στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται πώς το τελικό προϊόν, το διασκευασμένο κινηματογραφικό σενάριο, ανταποκρίνεται στα κριτήρια και μιας επιτυχημένης διασκευής.
  • The topic of this dissertation is transforming novel into script. More specifically, the adaptation of part of the novel of Giorgos Theotokas Patients and Travellers. Adaptation is a common practice as it is evident by the plethora of adaptations from one genre to another. The question that is posed and examined is what are the features of a successful adaptation and what changes take place during the process. To answer this question the following process was followed. Initially, in the first part information about the writer Giorgos Theotokas, about the literary context in which he creates and about the novel Patients and Travellers are presented. In the second part the script and its features as a genre are examined. In the third part an attempt is made to provide a definition of adaptation, genre differences between novel and film are presented as well as the transformational acts that take place in the process of adaptation. In the fourth, part the choice for adapting the particular part of the novel is explained. In the fifth part, the final product, the adapted script, is presented and its correspondence to the criteria of a successful adaptation is shown.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές